Profesionalita a přístup lidí je naší konkurenční výhodou

Jakub Lukas, Sea Freight Manager ve společnosti DACHSER Czech Republic

Jakub Lukas je zkušeným manažerem námořních přeprav s dvacetiletou praxí v tomto zajímavém logistickém oboru. Ve společnosti DACHSER Czech Republic, v její pobočce leteckých a námořních přeprav v Praze, pracuje od roku 2016 na pozici Sea Freight Manager. Povídali jsme si s ním o jeho cestě k mezikontinentálním přepravám a výzvách, kterým jeho obor čelí v posledních letech.

Jaká byla Vaše cesta k námořním přepravám?

Asi nejvýstižnější je fráze „Přišel k tomu jako slepý k houslím“ – po ukončení civilní služby jsem náhodně narazil na inzerát logistické firmy, která hledala pracovníky do zákaznického servisu pro skladové zákazníky. Po roce na této pozici jsem se rozhodl pro změnu a shodou náhod se uvolnilo místo disponenta v oddělení námořních přeprav. A tak v roce 2003 začalo moje působení v tomto oboru. Upřímně musím říct, že dříve jsem se nikdy nezamyslel, jak se vlastně zboží „Made in China“ do České republiky vůbec dostane. A tahače s námořními kontejnery jsem do té doby na silnicích vlastně vůbec neregistroval. Ale obor si mě rychle podmanil a námořním přepravám se věnuji už dvacet let. Do společnosti DACHSER jsem nastoupil na podzim 2016 na nynější pozici Sea Freight Manager. Tato pozice byla nově vytvořena v souvislosti s restrukturalizací pobočky Air & Sea Logistics v Praze.

Můžete nám přiblížit čím vším se zabývá vaše oddělení námořních přeprav?

Námořní přeprava samozřejmě už dávno není pouze jen o přepravě po moři. Nedílnou součástí je také zajištění pozemní přepravy z/do přístavu a další doplňkové služby jako celní odbavení, pojištění zásilky, nakládky/vykládky kontejnerů, uskladnění zásilky, vážení kontejnerů dle požadavků mezinárodních námořních předpisů apod. Našim zákazníkům poskytujeme dva hlavní produkty – celokontejnerové (FCL – full container load) a sběrné (LCL – less than container load) přepravy. Také nabízíme železniční přepravu z/do Asie. Dokážeme ale zajistit i přepravu nadrozměrného nákladu, ať již ve speciálních kontejnerech (open top, flat rack) nebo jako konvenční přepravu, přepravu nebezpečného zboží nebo zboží vyžadujícího tepelnou kontrolu.

Zajištění námořní přepravy je především o komunikaci se zákazníky, dodavateli a ostatními DACHSER pobočkami a dodržení základního procesu pro daný typ přepravy. A samozřejmě o řešení menších či větších nástrah a problémů v případech, kdy realizace neběží tak, jak má.

Jaké předpoklady musí mít manažer pro námořní přepravy?

To je dobrá otázka! Začnu trochu oklikou – občas se nás zákazníci ptají, jaká je naše konkurenční výhoda, když v námořních přepravách používáme stejné dodavatele (stejné lodě, přístavy, stejná vlaková spojení atd.) a čelíme stejným problémům jako konkurence. Za mě je to ve finále profesionalita a přístup lidí na dané pozici, která nás odlišuje. Námořní přeprava, jako vůbec logistika obecně, je prostě o kvalitních lidech. A u manažera pro námořní přepravy by, kromě pokud možno co nejhlubších znalostí oboru, měla mezi klíčové vlastnosti jednoznačně patřit schopnost pracovat s lidmi – jak se zákazníky a dodavateli, tak s celým svým týmem.

Interview with: Jakub Lukas

Sea Freight Manager ve společnosti DACHSER Czech Republic

Námořní přepravy prošly v posledních třech letech dramatickými změnami. Můžete přiblížit jejich vývoj?

Jako na jiné obory i na námořní přepravy měly události posledních tří let zásadní dopad. Ať už mluvíme o pandemii COVID-19, válce na Ukrajině nebo zablokování Suezského průplavu kontejnerovou lodí EVER GIVEN. Došlo k nedostatku personálu v přístavech a řidičů a nedostatku přepravních kapacit (zejména tahačů v USA), což spolu se zvýšenou poptávkou po spotřebním zboží vedlo k přetlaku objemů a zablokování přístavů. Na to se navázala nespolehlivost lodních servisů a prodloužení přepravních časů a také příplatky, vícenáklady a extrémní navýšení námořních sazeb vysoko přes dosavadní historická maxima. Stručně řečeno chaotické tržní podmínky. Bezprecedentní je také to, že námořní rejdaři začali nabízet logistické služby (clení, skladování) a LCL přepravy, čímž se do určité míry stali našimi konkurenty.

Co tento vývoj znamenal pro Vaši práci?

Z mého pohledu bylo zásadní se co nejrychleji adaptovat na nové podmínky. Při nástupu pandemie v České republice jsme jeden den normálně pracovali z kanceláře a používali papírové složky pro jednotlivé přepravy a během několika málo dnů jsme byli izolovaní na home office. Téměř ze dne na den došlo díky nasazení a flexibilitě celého našeho oddělení k přechodu na bezpapírovou a online formu práce, z čehož profitujeme i dnes. To je jedna z těch dobrých věcí, které nám pandemie přinesla. Lze říci, že z hlediska základních procesů námořních přeprav se asi nic zcela nového nevyskytlo, člověk se spíš ujistil, že znalost a dodržování postupů pomáhá při práci v nestandardních a složitých podmínkách.

Jakým způsobem se tedy podle Vás budou námořní přepravy vyvíjet v letošním roce?

Po minulých dvou letech, kdy neplatily žádné zaběhnuté pořádky, už nyní vidíme návrat do předcovidových časů. Opět registrujeme převis nabídky přepravních kapacit nad poptávkou. Již poslední měsíce roku 2022 přinesly pokles objemů, který následně nastartoval relativně strmý propad námořních sazeb. V letošním roce mají rejdařům přijít nové lodě, dojde tedy k dalšímu navýšení kapacit. Pokles objemů již pomohl přístavním terminálům, které se postupně vypořádaly s nahromaděnými kontejnery, také pozemní dopravci (vlakoví operátoři) vrátili své služby do normálu. Měla by se také opět zvýšit spolehlivost námořní přepravy, která v minulých letech klesla na historická minima. Těžit z toho bude koncový zákazník. Dopravci a spedice budou muset usilovat o to, aby získali a udrželi si každého svého zákazníka.

Velký vliv na další vývoj bude mít také nová regule vydaná Mezinárodní námořní organizací (IMO) nazvaná IMO 2023. Ta navazuje na IMO 2020 a týká se opatření pro výrazné snížení emisí skleníkových plynů (CO2) v námořní přepravě v příštích letech.

Děkujeme za rozhovor.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova