Síla dat

Rychlejší a lepší data v konečném důsledku prospívají celému dodavatelskému řetězci. Jak zvýšit předvídatelnost, účinnost a udržitelnost toků zboží a informací v časech omezených zdrojů.

Klíč k přesnému plánování a kontrole množství spočívá na samém začátku řetězce logistických procesů - v datech o zásilce, které odesílatel předává svému logistickému partnerovi.
Klíč k přesnému plánování a kontrole množství spočívá na samém začátku řetězce logistických procesů - v datech o zásilce, které odesílatel předává svému logistickému partnerovi.

Logistický průmysl již před desítkami let rozpoznal nejen to, že potřebuje poskytovat informace doprovázející tok zboží, ale že tyto informace jsou téměř stejně důležité jako samotné zboží. Kdy dorazí zásilka? Dochází v dodavatelském řetězci ke zpoždění? Jak vnější vlivy ovlivňují dobu přepravy? K poskytování odpovědí na tyto dotazy zákazníků a ke zvýšení transparentnosti dodavatelského řetězce se často používá tracking & tracing, event management dodavatelského řetězce a další IT systémy.

Pokud jde o poskytovatele logistiky, základní systémy řízení dopravy ve spojení se speciálními plánovacími nástroji poskytují dispečerům potřebné informace. Ale jedna věc platná i dnes je, že osobní zkušenosti dispečerů, jejich vlastní odborné znalosti a spolehlivé kontakty, hrají klíčovou roli při každodenním plánování svozů a doručování sběrných zásilek.

Logistika již léta optimalizuje své procesy a zvyšuje jejich účinnost v míře, která je srovnatelná s většinou ostatních průmyslových odvětví. „Ale za současného stavu již tento přístup nedostačuje k překonávání výzev, jako jsou nedostatek řidičů a ložného prostoru, výrazné sezónní špičky, omezený přístup do městských center a rostoucí požadavky na udržitelnost," říká Michael Schilling, COO Road Logistics společnosti DACHSER. Vyzývá dopravce a poskytovatele logistiky, aby ještě více spolupracovali na dosažení bezprecedentní úrovně předvídatelnosti, efektivity a především přesnosti v logistice. A s ohledem na oslabující ekonomiku, která nevyhnutelně vytváří rostoucí tlak na efektivitu a náklady, nevidí lepší čas na jednání než právě nyní. „Pro zajištění spolehlivého toku zboží a bezproblémových dodavatelských řetězců potřebuje Průmysl 4.0 Logistiku 4.0 a naopak. Po závažném nedostatku zdrojů, který jsme zažili v podzimní sezóně v roce 2017, si to nyní všichni mnohem více uvědomují a chápou tento problém,“ vysvětluje Michael Schilling.

Přesné plánování a kontrola množství

Klíč k přesnému plánování a kontrole množství spočívá na samém začátku řetězce logistických procesů - v přepravních datech, které odesílatel předává svému logistickému partnerovi: v budoucnu budou muset být tato data k dispozici v plně digitální podobě a také dříve. DACHSER nabízí řadu flexibilních možností připojení k příslušným rozhraním (např. EDI, API), aby byl tento přenos dat co nejjednodušší.

„Rychlejší a lepší data jsou v konečném důsledku přínosem pro celý dodavatelský řetězec.“ Michael Schilling, COO DACHSER

Jedním z cílů v tomto ohledu je, aby tato data byla k dispozici den před nakládkou. To by umožnilo plánování kapacit  a zvýšilo tak účinnost ve všech navazujících procesech ve sběrné síti - od zajištění přepravních kapacit až po konečné doručení. V době rostoucí nejistoty a omezených zdrojů jsou taková plánovací data klíčovým faktorem. Dřívější dostupnost těchto dat by také připravila cestu pro umělou inteligenci a prediktivní analytické aplikace v budoucnosti.

Informace den před odesláním
Informace den před odesláním

Nový standard: Informace den před odesláním

„Pokud by se zaslání dat den před nakládkou stalo standardním postupem, umožnilo by to společnostem a poskytovatelům logistiky využít velké množství nevyužitého potenciálu pro efektivitu a udržitelnost," zdůrazňuje Michael Schilling. Ve společnosti DACHSER jsou data v Evropě zaslána den před nakládkou přibližně u 20 procent zásilek průmyslového zboží. V potravinářském odvětví je toto číslo již 67 procent, i zde však stále existuje značný prostor pro zlepšení. „Snažíme se zajistit, aby se zasílání dat o zásilce den předem stalo v DACHSERU v evropské pozemní přepravě běžnou praxí," říká Michael Schilling.

Aby byl připraven na rostoucí požadavky trhu, DACHSER investuje do svých dispozičních systémů a v rámci projektu Idea2net „Short Distance 2.0“ systematicky ladí jejich funkčnost se zpracováním dat včasného plánování. Společnost kompletně přepracovala softwarové nástroje pro plánování a v některých případech se využívají již od minulého roku. Další významný vývoj bude následovat v tomto roce.

Cílem je rozšířit, automatizovat a zjednodušit plánování založené na datech. Tímto způsobem příchozí pobočka obdrží informace o tom, kdy se očekává doručení zboží od doručující pobočky v pozdních odpoledních hodinách na rozdíl od půlnoci, jako tomu bylo dříve. Pouhým stisknutím tlačítka generuje software předběžný plán, který může dispečer dále optimalizovat. Aplikace, která poskytuje informace o otevírací době, dodacích podmínkách a omezeních doručení, je také spojena s nástrojem plánování. V letošním roce DACHSER zavede nejmodernější mobilní terminály na bázi chytrých telefonů pro řidiče, které také urychlí sběr a přenos dat. Poté budou i řidiči součástí informačního a plánovacího procesu.

Včasné informace o zásilce jsou však pouze jednou částí rovnice. „Pokud chceme zvýšit transparentnost a efektivitu plánování, musí poskytovatelé logistiky a zákazníci také pracovat na kvalitě dat. Nakonec nemůžete očekávat, že digitalizované systémy přinesou optimální výsledky, pokud jsou data, která jsou do nich vložena, neúplná nebo obsahují chyby,“ vysvětluje Michael Schilling. Cílem musí být dodavatelský řetězec, který lze naplánovat ve všech aspektech, a který co nejlépe využívá dostupné zdroje k maximalizaci efektivity a udržitelnosti. „Celý dodavatelský řetězec těží z rychlejších a lepších dat,“ uzavírá Michael Schilling.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova