Tobias Burger se stal COO Air & Sea Logistics skupiny DACHSER

Zaměření na růst na globálních trzích a v integrovaných přepravách sběrnou službou

Tobias Burger (46) nastoupil od ledna 2024 na pozici Chief Operations Officer (COO) Air & Sea Logistics a stal se členem představenstva mezinárodní logistické společnosti DACHSER. Tento dosavadní zástupce ředitele obchodní oblasti Air & Sea Logistics tak nahradí Edoarda Podestu (61), který po více než dvacetileté kariéře ve společnosti DACHSER, z nichž poslední čtyři roky strávil vedením oddělení letecké a námořní přepravy, odešel do penze.

Dr. Tobias Burger becomes COO Air & Sea Logistics at DACHSER
Dr. Tobias Burger becomes COO Air & Sea Logistics at DACHSER

„Pečlivě připravované předání nejvyššího vedení obchodní oblasti Air & Sea Logistics odráží cílený a dlouhodobě orientovaný další rozvoj naší mezikontinentální sítě,“ vysvětluje Bernhard Simon, předseda dozorčí rady skupiny DACHSER, a dodává, „Edoardo Podestà budoval naše podnikání v Asii od roku 2003 a v posledních čtyřech letech jako COO Air & Sea Logistics významně přispěl k růstu naší společnosti. V Tobiasi Burgerovi máme nyní v čele naší divize Air & Sea Logistics zkušeného logistického stratéga, který má hluboké pochopení pro komplexní změny, kterým čelí globální logistické trhy nyní a kterým budou vystaveny v budoucnu.“

Hlavním úkolem Tobiase Burgera na pozici COO Air & Sea Logistics je řídit růst společnosti DACHSER na globálních trzích. „Jsme přesvědčeni, že hlavním impulsem pro náš budoucí růst bude naše podnikání v Asii a Americe,“ říká Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER, a doplňuje, „úzkým propojením mezikontinentálních přeprav s naší efektivní sítí evropských pozemních přeprav chceme našim zákazníkům nabídnout komplexní řešení pro sběrnou službu po celém světě. Tato nabídka Global Groupage služeb (globální sběrné přepravy) realizovaných integrovanou sítí s rozsáhlými kapacitami pro kontraktní logistiku si jednoznačně žádá silnou divizi leteckých a námořních přeprav s celosvětovou působností.“

Nabídka Global Groupage služeb realizovaných integrovanou sítí s rozsáhlými kapacitami pro kontraktní logistiku si jednoznačně žádá silnou divizi leteckých a námořních přeprav s celosvětovou působností.

Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER

Tobias Burger získal doktorský titul v oboru Business Administration a svou kariéru zahájil jako konzultant pro strategii ve společnosti Siemens Management Consulting. Do společnosti DACHSER nastoupil v roce 2009. Po svém působení v oblasti kontrolingu a strategického rozvoje byl zodpovědný za oddělení Corporate Governance. V té době již dohlížel na strategický rozvoj globální sítě leteckých a námořních přeprav. V roce 2019 byl Tobias Burger jmenován zástupcem ředitele Air & Sea Logistics a stal se pravou rukou Edoarda Podesty. Během této doby zpočátku zastával funkci globálního Sales Manažera leteckých a námořních přeprav. V letech 2021 a 2022 Tobias Burger jako Managing Director úspěšně vedl obchodní jednotku ASL EMEA.

Edoardo Podestà: Dvě desetiletí růstu a ziskovosti DACHSER ASL

Edoardo Podestà uzavírá svou úspěšnou kariéru logistického manažera a předává štafetu Tobiasi Burgerovi. Ital Edoardo Podestà, který žije již mnoho let v Hongkongu, nastoupil do společnosti DACHSER v roce 2003 po akvizici joint venture. Na pozici Managing Directora byl zpočátku zodpovědný za Velkou Čínu, s rozvojem podnikání společnosti DACHSER v Asii pak brzy převzal odpovědnost za celou asijsko-pacifickou obchodní jednotku. Od roku 2019 stál v čele globálních leteckých a námořních přeprav jako COO Air & Sea Logistics. „Na pozadí extrémně volatilního tržního prostředí uplatnil Edoardo Podestà své hluboké zkušenosti a tvůrčí sílu, aby vždy vytyčil jasný směr růstu a ziskovosti," uvedl Burkhard Eling.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova