„Věřím v týmového ducha a pozitivní náladu“

„Věřím v týmového ducha a pozitivní náladu“

První rozhovor po mimořádné pandemické situaci jsme udělali s vedoucím pobočky DACHSER České Budějovice panem Petrem Papanem. Dozvíte se v něm, jak vypadá logistický trh v jižních Čechách, proč nabízí logistika atraktivní uplatnění pro mnoho různých odborníků a jak hudba pomáhá v boji proti nadměrnému pracovnímu vypětí.

Čím si vás logistika získala? Má podle vás nějaká specifika na rozdíl od jiných oborů?

V logistice působím celý svůj profesní život, celkem již 26 let. Fascinuje mne dynamičnost tohoto oboru, která po lidech vyžaduje kreativitu, a také jeho rozmanitost, jež nabízí atraktivní uplatnění pro řadu odborníků – v první řadě jsou v logistice příležitosti pro rozvoj jazykových dovedností, na své si ale samozřejmě přijdou i technické typy, protože technologický pokrok v logistice téměř nezná hranic. Analytici zase najdou prostor ke zdokonalování nástrojů controllingu. A humanitně orientovaní lidé? Ti se mohou realizovat v oblasti lidských zdrojů, protože tady jsou v posledních letech vidět ty největší inovace. Scannery nebo počítače totiž lze vyměnit, ale bez práce s lidmi se pořád ještě neobejdeme. Logistika nabízí možnost pracovat s kolegy, zákazníky či dodavateli jiného jazyka, přesvědčení, víry. A to jsou aspekty, které obohacují obecný rozhled a formují pohled na život. Mně konkrétně přivedla logistika do života kromě zajímavých pracovních příležitostí i mnoho přátel ze všech kontinentů světa.

Jak byste charakterizoval pobočku DACHSER České Budějovice? Čím je specifická? Jaký tým lidí v Budějovicích pracuje?

S většinou kolegů z pobočky se znám mnoho let, jsme kombinace mladších lidí a zkušených harcovníků a máme zde talenty s potenciálem kariérního růstu, který velice rád podpořím. Jihočeská mentalita je v podstatě konzervativní, nemyslím si však, že by náš tým v něčem vybočoval. Jsem na náš tým pyšný.

Jak se na pobočce projevily události posledních tří měsíců?

Pozoruji vývoj s určitým respektem k nastalé situaci, částečný pokles a rozkolísanost objemů nás provází od konce března. Především jsme ale museli přijmout bezpečnostní a organizační opatření, zajistit dezinfekční a ochranné prostředky pro zaměstnance, abychom v první řadě ochránili jejich zdraví, ale také zajistili další bezpečný provoz naší pobočky. Nastavili jsme střídání směn a home office tam, kde to charakter práce umožňoval. Jsem rád, že všechna opatření byla přijata se vší zodpovědností. Nyní se vracíme už téměř k běžnému provozu, ve kterém ale stále platí přísná hygienická pravidla a dodržování dalších bezpečnostních opatření.

Interview with: Peter Papan

Branch Manager, DACHSER České Budějovice

Jaká jsou specifika logistického trhu na jihu Čech a co pobočku v Českých Budějovicích v nejbližší době čeká?

Ekonomické propojení regionu s Horním Rakouskem a Bavorskem je evidentní. Na jedné straně to přináší velké výzvy pro trh práce, zejména pro řidiče všech kategorií je ohodnocení za hranicemi zajímavější než u nás. Na druhé straně propojení mezi regiony představuje řadu příležitostí, které chceme v budoucnu ještě více využít. V porovnání s většinou jiných regionů zde doposud nebylo tolik zahraničních investic. Dostavbou D3 a napojením na rakouskou dálniční síť se nepochybně atraktivita regionu zvýší a dají se očekávat investice nové.

Velmi usilovně proto pracujeme na řešení nových prostor, které budou adekvátní významu naší pobočky a kvalitě, kterou dlouhodobě odvádíme. Chceme portfolio našich služeb rozšířit i o kontraktní logistiku, po které je v poslední době ze strany našich zákazníků poptávka. S připravovaným rozšířením o moderní skladové prostory jim budeme moci nabídnout i tyto služby.

V poslední době se hodně mluví o stylech manažerského řízení. Jaký je ten Váš?

Vyznávám liberální styl, nemám rád „one-man show“. Věřím v týmového ducha a pozitivní náladu a snažím se obklopovat motivovanými, pracovitými a zdravě ambiciózními lidmi. Své kolegy vedu k tomu, aby cítili plnou zodpovědnost za odváděnou práci, a naše vztahy jsou založené na vzájemné důvěře. Ještě jsem neviděl, že by tým vystresovaný a ustrašený z obavy učinit rozhodnutí, podával dobrý výkon.

Logistika je obor, který může být i pořádně stresující, zejména na výkonných a řídicích pozicích. Vnímáte to stejně? Jakým způsobem po práci relaxujete? Co Vás baví, jaké jsou Vaše zájmy?

Existenci stresu vnímám silně, tlak je někdy obrovský. Znám na to ale jeden skvělý lék: hudbu. Hraji na kytaru a zpívám v kapele Rain, která existuje už 13 let. Při hraní zapomenete na stres a starosti, když vidíte, jak se publikum baví, je to ta největší odměna. Hudba mi prostě dává novou energii. Mimochodem nebýt COVID-19, vystupovali bychom i na DACHSER Evropském festivalu. Také si chodím zahrát florbal nebo hokej, i když to na mé postavě není tak úplně vidět.

Medailon: Peter Papan (49) pochází z Bratislavy. Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích a v sektoru dopravy a logistiky působil na různých pozicích od roku 1994. V roce 2012 nastoupil do společnosti DACHSER Czech Republic a vedl pobočku v Českých Budějovicích. V roce 2019 se do DACHSERU vrátil a na své pozici Branch Managera pobočky DACHSER v Českých Budějovicích je zodpovědný za strategické i operativní řízení této jihočeské pobočky.

 

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova