Zvýšení sazeb mýtného v Německu od 1. prosince 2023

Vláda Spolkové republiky Německo od 1. prosince 2023 zvýší mýtné pro nákladní vozidla všech tříd nad 7,5 tuny. Zvýšení mýtného bude záviset na hmotnosti a emisní normě vozidla.

Mýtné je fixní vládní poplatek, na který nemá DACHSER jako poskytovatel logistických služeb žádný vliv. Plánovaný příplatek za emise oxidu uhličitého – CO2 má být zaveden jako nová dílčí sazba mýta za externí náklady na emise CO2 související s dopravou. Stejně jako současné dílčí sazby mýtného je účtován v centech eur za ujetý kilometr. Na výši příplatku má vliv zejména emisní třída CO2, hmotnost, počet náprav a emisní norma vozidla.

Nákladní vozidla bez emisí by měla být i nadále osvobozena od mýtného až do konce roku 2025, aby se podpořila změna pohonu v silniční nákladní dopravě. Poté má být pro tato vozidla účtováno pouze 25 procent běžné sazby. Od 1. července 2024 se pak mýtné bude vztahovat i na nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny. O tom vás budeme včas informovat.

Vzhledem k těmto změnám bylo nutné odpovídajícím způsobem upravit mýtné příplatky společnosti DACHSER Czech Republic a.s. pro přepravu zásilek do a z Německa a pro tranzitní přepravy přes Německo. Máte-li jakékoli dotazy týkající se konkrétních dopadů, obraťte se prosím na svou kontaktní osobu ve společnosti DACHSER.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova