Kariéra Mediaroom

DACHSER Life Science and Healthcare Logistics – váš partner pro bezpečnou a spolehlivou logistiku

S DACHSER Life Science and Healthcare Logistics máte partnera, který splňuje přísné požadavky na přepravu farmak a zdravotnických produktů. Díky logistickým odborným znalostem a naší globální síti DACHSER organizujeme přepravy urgentních a často teplotně citlivých zásilek téměř do všech částí světa a pracujeme v souladu s vysoce komplexními regulačními podmínkami. Přikládáme velký význam správné manipulaci s vašimi produkty a zároveň zohledňujeme nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Kromě toho plníme specifické požadavky segmentu life science a healthcare v kombinaci s celou řadou standardizovaných a specializovaných logistických služeb společnosti DACHSER.

DACHSER Life Science and Healthcare Logistics
DACHSER Life Science and Healthcare Logistics

Spolehlivé partnerství

Nabízíme komplexní, holistické logistické služby v celém řetězci zdravotní péče – od klinických zkoušek až po léčbu. Naše inovativní IT řešení a schopnost integrace globální sítě DACHSER zajišťují hladkou implementaci dodavatelských řetězců na trhu zdravotní péče.

S našimi zákazníky udržujeme úzké partnerské vztahy a velmi dbáme na to, aby bylo s farmaceutickými a medicínskými produkty během přepravy nakládáno s maximální péčí a zcela v souladu s právními předpisy.

Naše portfolio služeb

 • Certifikované standardy bezpečnosti a kvality: Náš systém řízení kvality vychází ze správné distribuční praxe (GDP – Good Distribution Practice)
 • Globální, multimodální komplexní logistická řešení pro zdravotnictví, která jsou speciálně přizpůsobena potřebám zákazníků
 • Certifikace IATA CEIV Pharma
 • Pokrývá všechny běžné teplotní režimy (–10 °C nebo nižší, +2 °C až +8 °C, +2 °C až +25 °C a +15 °C až +25 °C)
 • Automatizované a digitalizované procesy pro kontrolu všech fyzických kroků v dodavatelském řetězci
 • Vysoká úroveň flexibility a spolehlivosti
 • Optimalizace nákladů a procesů
 • Vyškolení vědečtí a zdravotničtí odborníci po celém světě
 • Služby s přidanou hodnotou pro konkrétního zákazníka (např. dodávka a kalibrace obalů a záznamníků dat)
 • Připojení k evropské síti pozemní přepravy prostřednictvím DACHSER European Logistics (přeprava při okolní teplotě, bez požadavků GDP)
 • Spolehlivé spojení letecké a námořní přepravy díky DACHSER Air & Sea Logistics

Globální propojení logistických řetězců

Naše odborné znalosti a dlouhodobé vztahy se zákazníky hovoří samy za sebe. Již mnoho let realizujeme a optimalizujeme dodavatelské řetězce pro výrobce farmaceutických produktů a různých očkovacích látek a pro výrobce zdravotnických technologických zařízení, aktivních farmaceutických složek (API), volně prodejných léčiv, spotřebního materiálu a veterinárních léčiv.

S DACHSER Road Logistics, DACHSER Air & Sea Logistics a DACHSER Rail Services máte rychlý a bezpečný přístup na všechny prodejní a nákupní trhy po celém světě. Budete těžit z naší komplexní globální sítě a bezproblémového propojení našich přepravních systémů.

Zorganizujeme vaši přepravu prostřednictvím dokládek nebo kompletního nákladu, komplexních služeb letecké přepravy, celokontejnerových zásilek (FCL) a námořní sběrné služby (LCL). Prostřednictvím naší produktové řady entargo pro zásilky, které nemají regulovanou teplotu, bez požadavků na GDP v rámci Evropy, nabízíme maximální flexibilitu a transparentnost doby přepravy a časových oken doručení, jakož i standardizované, nákladově optimalizované procesy.

DACHSER Life Science and Healthcare Logistics detailně

Služby letecké nákladní přepravy pro ty nejvyšší nároky       

V obchodní oblasti Air & Sea Logistics nabízíme našim zákazníkům komplexní logistické služby, od standardní letecké nákladní přepravy až po prémiové a speciální expresní služby. Pokrýváme všechny běžné rozsahy teplot, používáme pasivní obaly a tepelné kryty podle specifikací a podle potřeby poskytujeme aktivní chladné nádoby nebo pokročilé pasivní nádoby.

Vysoké standardy bezpečnosti, zabezpečení a kvality po celém světě  

Náš systém řízení kvality je založen na požadavcích GDP (Good Distribution Practice neboli správná distribuční praxe) a je centrálně řízen globálním týmem. Dodržujeme správnou distribuční praxi a na třech kontinentech jsme získali certifikaci IATA CEIV Pharma. V souladu s přísnými požadavky segmentu life science a healthcare zajišťujeme, aby byl pro složité úkoly k dispozici speciálně vyškolený personál. Při auditech prováděných našimi zákazníky konzistentně prokazujeme, že splňujeme nezbytné požadavky.

Pokud jde o možné odchylky nebo nesrovnalosti, definovali jsme a úspěšně zavedli komplexní proces zvaný CAPA (corrective action preventive action – nápravná preventivní opatření), který je všestranně uplatňován. Máme síť subdodavatelů dodržujících správnou distribuční praxi (GDP). Za tímto účelem řídíme své subdodavatele prostřednictvím rozhraní globálního systému řízení a provádíme audity, které zajistí dodržování standardů v celém rozsahu. Integrita produktů v souladu s legislativou v příslušné zemi nebo regionu a splnění bezpečnostních očekávání jsou pro nás samozřejmostí.

Optimalizace naší stopy CO2 díky udržitelné logistice

Zaměření na budoucnost a budoucí generace je jádrem filozofie společnosti DACHSER. Ekologická a sociální udržitelnost jsou hluboce zakořeněné firemní hodnoty a tvoří nedílnou součást naší každodenní činnosti. Vyvíjíme nové, na míru přizpůsobené procesy pro efektivní a udržitelné doručování na poslední míli a nasazujeme je do každodenní praxe. Zvláštní pozornost věnujeme snižování emisí CO2 během přepravy prostřednictvím maximálního vytížení přepravní kapacity našich vozidel, používání dvoupodlažních návěsů a využívání elektrických bateriových nákladních vozidel pro městskou distribuci. Využíváme také opakovaně použitelné obaly a opakovaně použitelná řešení záznamu dat/teploty.

Kontakt Netka Hohlfeld Vedoucí oddělení Life Science and Healthcare Logistics