Novinky

Bezpečné cesty přírodních léčiv

Zdravě fungující mezinárodní dodavatelské řetězce jsou pro farmaceutický sektor zásadní. Při spolupráci s výrobcem přírodních léčiv společností A. Vogel navrhl a implementoval DACHSER vlastní na kvalitu zaměřené logistické řešení s přidanou hodnotou.

Třapatka nachová (Echinacea purpurea), rostlina z čeledi hvězdnicovitých povzbuzuje imunitní systém.
Třapatka nachová (Echinacea purpurea), rostlina z čeledi hvězdnicovitých povzbuzuje imunitní systém.

Léčivá síla rostlin je uznávána již po tisíciletí. Už lékař Hippokratés ze starověkého Řecka, často označovaný za „otce medicíny“, řekl, že „Příroda sama o sobě je nejlepším lékařem.“  Pro švýcarského průkopníka přírodního zdraví Alfreda Vogela (1902–1996) byla příroda jeho „nejoblíbenější univerzitou“.  Proto společnost, kterou A. Vogel založil, vyrábí rostlinné léky a povzbuzující výživové produkty a doplňky na bázi čerstvých bio ingrediencí a dodává je do mnoha zemí po celém světě.

Bylinná medicína také nazývaná fytoterapie (z řeckého slova phyton – rostlina) se stala miliardovým  trhem. Po těchto  bylinných přípravcích často sáhnou lidé při nachlazení, ale jsou také oblíbené k léčbě a prevenci dalších respiračních potíží, pro zlepšení trávení či zklidnění nervů.

Z logistického hlediska není manipulace s těmito produkty vůbec jednoduchá. Podléhají totiž stejným požadavkům na kvalitu přepravy tzv. GDP (good distribution practice) jako všechna ostatní farmaka. „Vidíme, že tlak ze strany různých úřadů jak ve Švýcarsku, tak i v zahraničí, ale zejména od zákazníků na výrobce z tohoto odvětví neustále roste,” říká Samuel Haller, Country Manager divize DACHSER Air & Sea Logistics Švýcarsko.

Stále tvrdší konkurence

Velké farmaceutické korporace mají celá oddělení, která se věnují standardům kvality, ale tato problematika tlačí mnoho malých a středních farmaceutických společností na hranice jejich možností. Takové společnosti často nemají prostředky na zmapování a prověření procesů kvality v logistice, což vede k růstu nákladů uprostřed stále tvrdší konkurence.

A. Vogel implementoval do svých výrobních procesů systém řízení kvality, ale rychle se ukázalo, že je zapotřebí více. „Uvědomili jsme si, že k optimalizaci dodavatelského řetězce a udržení standardů kvality potřebujeme hotové logistické řešení šité na míru,“ říká Bernhard Bärtschi, vedoucí mezinárodních trhů ve společnosti  A. Vogel. A právě toto rozhodnutí odstartovalo spolupráci se společností DACHSER.

Uvědomili jsme si, že k optimalizaci dodavatelského řetězce a udržení standardů kvality potřebujeme hotové logistické řešení šité na míru.“

„Cílem bylo dosáhnout integrované sítě služeb, což by se promítlo do nižších nákladů a zajištění řádného průběhu procesů při zachování nejvyšších standardů kvality,“ vzpomíná Samuel Haller. Řešení společnosti DACHSER muselo brát v úvahu všechny typy dopravy.

„Mnoho výrobců podceňuje nepřímé náklady, které vznikají při přepravě zapojením různých přepravců,“ vysvětluje Samuel Haller. Překládka, čekací doby a zpoždění při přenosu dat často mohou přinést vyšší náklady, než společnosti původně předpokládaly. „Tak tomu bylo dříve u společnosti A. Vogel, která v rámci svých dodavatelských řetězců pracuje s různými dodavateli. „V odvětví spedice si výrobce může vybrat mezi běžnou a exkluzivní přepravou,“ říká Bernhard Bärtschi.

Čerstvé rostliny tvoří základ...
Čerstvé rostliny tvoří základ...

Přírodní léčiva jsou křehká

Velkou část zámořského podnikání společnosti A. Vogel tvoří dodávky do Kanady a Jihoafrické republiky. Požadavky správné distribuční praxe (GDP) znamenají, že přeprava do kterékoli z těchto zemí není snadná. Analýza rizik u přeprav ukázala, že je třeba zaměřit se na otázky týkající se trvanlivosti a teplotní citlivosti bylinných přípravků. „Se společností DACHSER jsme o této složité záležitosti diskutovali velmi dlouho,“ vzpomíná Bernhard Bärtschi.

Za tímto účelem byly u zkušebních zásilek v běžných kontejnerech měřeny teploty v krátkých intervalech. Například při námořní dopravě, která na cestě do JAR překračuje rovník, tyto testy ukázaly velké teplotní výkyvy až 25 stupňů Celsia. Také v případě letecké dopravy mohly být teploty během dočasného skladování například v Dubaji na nekryté asfaltové ploše kritické. Vzhledem k těmto faktorům nemohla společnost A. Vogel využít pro všechny přepravy standardní kontejnery. Použití výhradně chladicích kontejnerů však také nebylo řešením, protože by to výrazně zvýšilo náklady.

Jaké bylo řešení společnosti DACHSER? Maximální flexibilita. Dnes jsou bylinné přípravky baleny do různých přepravních jednotek v závislosti na ročním období. V letních měsících se dávají do chladicích kontejnerů a od října mohou být pro přepravy do JAR použity běžné kontejnery. Zboží odeslané letecky jde pouze přímým letem, aby se zabránilo překládce a čekání v dubajském horku. „Se společností DACHSER jsme společně nalezli zlatou střední cestu, která pro nás byla skvělým řešením,“ říká Bernhard Bärtschi.

Unikátní přístup založený na síti služeb

„Při implementaci flexibilních logistických řešení je nutné vše promýšlet také z interdisciplinárního a multimodálního hlediska,“ vysvětluje Samuel Haller. To znamenalo začlenit do příslušných konzultačních a vývojových kroků různé skupiny specialistů: odborníky na kvalitu a správnou distribuční praxi např. z oblasti přírodních věd a zdravotnictví, specialisty na služby kontejnerových a nákladních vozidel divize DACHSER Air & Sea Logistics i odborníky z divize Cargoplus Food společnosti DACHSER. „Není mnoho poskytovatelů logistiky, kteří by mohli nabídnout tak komplexní přístup, a to DACHSER na trhu skutečně odlišuje,“ říká Samuel Haller.

...pro účinná přírodní léčiva a jejich produkci.
...pro účinná přírodní léčiva a jejich produkci.

Složitost dodavatelského řetězce se značně snížila

Konzultace mezi společnostmi DACHSER a A. Vogel trvaly asi rok a zabývaly se všemi aspekty od hodnocení rizik a kontrolních opatření až po definici a formalizaci procesů. Obě strany se radily, diskutovaly, přezkoumávaly a znovu modelovaly všechny procesy. „Zákazník má vždy poslední slovo a rozhoduje o finálním řešení,“ říká Samuel Haller. Bernhard Bärtschi oceňuje, že jedním z výsledků bylo výrazné zjednodušení dodavatelského řetězce, hlavní výhodu však představuje snížení nákladů. Dnes společnost A. Vogel využívá převážně námořní nákladní dopravu společnosti DACHSER, příležitostně i leteckou dopravu. Divize Cargoplus Food pak přepravuje zboží kamionem do Řecka, Severního Irska, Velké Británie a Švédska.

Bernhard Bärtschi věří, že implementace integrovaného logistického řešení zlepšila kvalitu dodávek. „Transport je produkt, ale poradenské služby společnosti DACHSER jej proměnily v součást komplexního logistického konceptu,“ říká. Výsledkem je optimalizovaný dodavatelský řetězec, ve kterém se dodržují farmaceutické standardy kvality a jsou bezproblémově dokumentovány až ke koncovému zákazníkovi. Díky tomu se rychlé a spolehlivé doručení stalo další konkurenční výhodou společnosti A. Vogel.

Kontakt Lenka Demlova