DACHSER Air & Sea Logistics: efektivní řízení globálních dodavatelských řetězců

V případě letecké a námořní přepravy se provozní postupy vyznačují vysokým stupněm manuální práce a vyžadují koordinaci s mnoha aktéry. Díky spolupráci se společností DACHSER jako logistickým partnerem mohou zákazníci těžit z digitálních řešení, která umožňují efektivnější řízení mezinárodních dodavatelských řetězců. Jediné kontaktní místo ve společnosti DACHSER podporuje a koordinuje jejich jednoduchou a rychlou implementaci.

Zkušenosti společnosti DACHSER ukazují, že stále více společností využívá digitální aplikace pro řízení letecké a námořní přepravy. Aby DACHSER poskytoval zákazníkům ta správná digitální řešení podle jejich požadavků, nabízí diverzifikované produktové portfolio. Nabídka je založena na personalizovaných zákaznických řešeních, jako je eLogistics, centrální zákaznická platforma DACHSER nebo standardní EDI aplikace a webové rozhraní API. Tímto způsobem lze nahradit a optimalizovat analogové procesy nebo vytvořit přímé připojení k IT infrastruktuře společnosti DACHSER. Globální projektový management DACHSER Air & Sea Logistics nepokrývá pouze izolované části, ale zohledňuje všechny procesy a požadavky zákazníků v celém dodavatelském řetězci. Tento holistický přístup také zohledňuje spojení s pozemní sítí DACHSER Road Logistics. Pro zajištění hladké implementace jsou produkty před uvedením na trh testovány pomocí praktických simulací.

Přehled výhod:

  • Celostátní projektové řízení a odborné poradenství prostřednictvím kompetentního jediného kontaktního místa ve společnosti DACHSER
  • Transparentnost a komunikace v průběhu celého procesu realizace projektu
  • Digitální výměna bez použití e-mailu: přímý přenos spedičních příkazů do systému řízení letecké a námořní přepravy DACHSER (Othello).
  • Odeslání aktuálních statusů a fakturačních údajů do ERP systému zákazníka
  • Plně automatizované, časově úsporné a spolehlivé procesy
  • Rychlé a podrobné informace o zásilce v reálném čase
  • Bezproblémová integrace prostřednictvím jediného zabezpečeného zdroje dat, bez datových úložišť
  • Synergické efekty homogenní systémové infrastruktury DACHSER
  • Rozšíření stávajících řešení o dodatečné funkce
  • Komplexní digitální nastavení přizpůsobené potřebám zákazníků

Další informace vám rádi poskytnou odborníci z divize DACHSER Air & Sea Logistics.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova