DACHSER Czech Republic znovu obhájil osvědčení Responsible Care

DACHSER Czech Republic obhájil osvědčení Responsible Care – odpovědné chování v chemii, které potvrzuje dodržování principů bezpečného a odpovědného zacházení s chemickými výrobky ve všech provozních krocích. Mezinárodně platné osvědčení udělil společnosti Svaz chemického průmyslu ČR.

Responsible Care je dobrovolná, celosvětově uznávaná iniciativa chemického průmyslu určená pro podporu jeho udržitelného rozvoje. Zaměřuje se na zvyšování bezpečnosti systémů managementu a dopravy v oblasti chemického průmyslu a působí na poli bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí. V České republice je tato iniciativa přijata organizacemi, které jsou členy Asociace českého chemického průmyslu. Osvědčení uděluje Svaz chemického průmyslu ČR, jehož je členem i DACHSER Czech Republic.

DACHSER kombinuje svoji expertízu ve sběrné službě s know-how v logistice chemického zboží. Jeho oborové řešení DACHSER Chem Logistics je na evropském logistickém trhu již řadu let a poptávka po něm stále roste. Jen v loňském roce realizovala skupina DACHSER sběrnou službou přes čtyři miliony zásilek s chemickými produkty. Držitelem osvědčení Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii je DACHSER Czech Republic již od roku 2014 a letos ho obhájil na další čtyři roky. Je potvrzením toho, že všechny procesy v logistice chemického zboží jsou správně nastavené a bezpečné.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova