DACHSER a terre des hommes podporují rodiny na Ukrajině

Dlouhodobí partneři DACHSER a terre des hommes zahájili společný projekt v ukrajinských městech Charkov, Dnipro, Lvov a Užhorod. Projekt poskytne dětem, dospívajícím a jejich rodinám terapeutickou pomoc zaměřenou na zpracování traumat způsobených válkou.

Od srpnu 2022 zahájili dlouholetí partneři DACHSER a terre des hommes společný projekt v ukrajinských městech Charkov, Dnipro, Lvov a Užhorod.

Válka na Ukrajině zuří už více než čtyři měsíce. Na 15 milionů lidí muselo opustit své domovy a uprchnout z východní a jižní části své země. Více než 8 milionů lidí momentálně žije jako vnitřně vysídlené osoby v ostatních částech Ukrajiny.

Mnoho rodin bylo rozděleno v důsledku válečných událostí a ve snaze uprchnout před válkou. V důsledku toho se musejí děti a dospívající vyrovnávat nejen s úplně novým prostředím, ale také s nepřítomností nebo dokonce smrtí rodičů a ostatních pečujících osob. Vzhledem k tomu, že je konec této extrémní situace stále v nedohlednu, nemůže Ukrajina poskytovat nízkoprahové možnosti psychosociální a terapeutické léčby. Ty jsou naléhavě zapotřebí, aby pomohly dětem a dospívajícím zpracovat jejich zkušenosti s násilím a traumaty a dosáhnout stability v jejich nové situaci.

Pro zmírnění této situace DACHSER a terre des hommes poskytují pomoc ve spolupráci s lokálním partnerem projektu Voskok-SOS, který na Ukrajině sestavil mezinárodní tým 20 psychoterapeutů. Psychosociální terapie napomáhají traumatizovaným dětem a dospívajícím, ale také jejich rodičům a ostatním pečujícím osobám, kterým se dostává speciální asistenční pomoci, a kladou si za cíl vybavit je takovými dovednostmi, které potřebují, aby se se situací vyrovnali. Tyto služby budou nabízeny po celé zemi, ale v současné době se projekt zaměřuje na Dněpro a Charkov a také západní města Lvov a Užhorod, kde se v současné době nachází velké množství uprchlíků.

Udržitelný sociální závazek

„Válka na Ukrajině způsobuje nesmírné lidské utrpení zejména rodinám, které čelí násilí a byly rozděleny,“ říká Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER, a dodává, „naší první prioritou bylo zajistit, aby lidé na Ukrajině měli přímé dodávky zboží a potravin. Nyní je zapotřebí poskytnout dětským  a dospívajícím uprchlíkům psychosociální pomoc. Jako rodinná společnost se nyní chceme trvale a dlouhodobě angažovat v sociální pomoci na Ukrajině.“

Dachser se zavázal poskytnout na projekt do konce roku 2023 celkem 160 000 euro.

Pokud byste také chtěli osobně přispět na projekt pomoci společnosti DACHSER a terre des hommes, prosím využijte následující bankovní spojení:

IBAN: DE65 2659 0025 1000 7008 04
Do poznámky pro příjemce uveďte prosím: DACHSER Ukraine

Kontakt Lenka Demlova