Dlouhodobá strategie společnosti DACHSER pro ochranu klimatu

Aktivní ochrana klimatu je součástí inkluzivní odpovědnosti společnosti DACHSER, která je lídrem ve způsobu ochrany klimatu založeném na efektivní logistice a technických inovacích společně se svými zákazníky a partnery, kteří rovněž chtějí aktivně posouvat logistiku směrem k technologiím s nízkou nebo nulovou produkcí emisí. Jedině takovým způsobem je možné dosáhnout dvoustupňového cíle Pařížské dohody i cílů pro ochranu klimatu Evropské unie a mnoha dalších zemí ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

DACHSER Climate Protection
DACHSER Climate Protection

Kromě inteligentních konceptů pro udržitelnou city logistiku pracuje DACHSER na implementaci opatření ke snížení emisí CO2 a skleníkových plynů v regionálních i dálkových přepravách stejně jako na svých přibližně 400 pobočkách po celém světě. To zahrnuje další zvýšení efektivity procesů, například digitálními nástroji pro optimalizaci nebo zvýšeným nasazením mega návěsů. Balíček opatření také zahrnuje další zvýšení energetické efektivity. Společnosti již nějakou dobu mění své osvětlení na úspornou LED technologii a převádí celou svou flotilu pozemní manipulační techniky na moderní lithium-iontovou technologii. Na pořadu dne je také zvýšené využití obnovitelné a zelené elektřiny. Dnes DACHSER na celém světě pokrývá více než 60 procent svých nároků na elektřinu vlastní produkcí elektřiny fotovoltaickými systémy na pozemcích svých poboček a nákupem elektřiny vyrobené větrem a z vodního zdroje. V Německu a Holandsku dosahuje tato hodnota téměř 100 procent. „Chceme pokračovat ve zvyšování podílu zelené energie a kromě toho rozšiřujeme výrobu obnovitelné energie, zejména proto, že naše potřeba elektřiny vyrobené udržitelným způsobem bude v následujících letech velmi narůstat v důsledku zvýšení elektromobility,“ vysvětluje Stefan Hohm, CDO skupiny DACHSER.

Výzkum a inovace

Součástí strategie pro ochranu klimatu společnosti DACHSER je také podpora rozvoje a využívání alternativních pohonných jednotek a paliv. Kromě bateriových elektrických pohonů, které se již používají jako součást řešení DACHSER Emission-Free Delivery a jsou testovány pro další případy použití, se tento logistický provider zabývá také kamiony na palivové články a využitím zeleného vodíku. 

"Nejrůznější studie, na kterých jsme participovali, ukazují, že koncem této dekády budou kamiony na palivové články hrát klíčovou roli na cestě k přeměně pozemních přeprav na bezemisní. To proto se už nyní intenzivně s různými partnery na tuto technologii připravujeme," říká Stefan Hohm.

DACHSER je členem Německého svazu pro vodíkové a palivové články (DWV) a v oblasti výzkumu a vývoje vodíkové technologie spolupracuje s RWTH Aachen Univerzity a Kempten Univerzity of Applied Sciences a také s komerčními výrobci vozidel jako je Daimler Trucks.

Kromě bateriových elektrických pohonů, které se již používají jako součást řešení DACHSER Emission-Free Delivery, se DACHSER zabývá také kamiony na palivové články a využitím zeleného vodíku.
Kromě bateriových elektrických pohonů, které se již používají jako součást řešení DACHSER Emission-Free Delivery, se DACHSER zabývá také kamiony na palivové články a využitím zeleného vodíku.

Firemní občanství

Strategii pro ochranu klimatu završuje zvýšený závazek k udržitelnému rozvoji, který jde nad rámec obchodního modelu společnosti DACHSER. Již více než deset let naplňuje DACHSER společně s organizací dětské pomoci terre des hommes svůj závazek k několika projektům v Indii, Nepálu, Brazílii a Namibii. Ochrana přírodních zdrojů zde hraje stále důležitější roli, protože negativní dopady globálního oteplování ovlivňují zejména lidi v rozvíjejících se a rozvojových zemích.

Kontakt Lenka Demlova