Logistika je živý organizmus

Filip Hrdina, Vedoucí kontraktní logistiky, DACHSER Hradec Králové

Pozice vedoucího kontraktní logistiky vyžaduje dobrou koncentraci na stanovené cíle, maximální flexibilitu a také velkou trpělivost. Když na této pozici řídíte dva zcela rozdílné sklady, násobí se tyto požadavky rovnou dvěma. V následujícím rozhovoru se dozvíte, jak se to daří Filipu Hrdinovi, vedoucímu kontraktní logistiky pobočky DACHSER Hradec Králové, který má na starosti provozovny v Letohradu a Týništi nad Orlicí.

Jaká byla vaše cesta k logistice a jaké kroky vedly na vaši současnou pozici?

Po dokončení studia střední školy a prvním roce malých pracovních zkušeností jsem nastoupil do společnosti OEZ ze skupiny Siemens na startovní pozici skladníka. A tak vlastně začala má cesta v logistice. Stal jsem se vedoucím směny a později jsem dostal příležitost zastávat pozici obalového technika. Měl jsem jedinečnou možnost vyzkoušet si několik významných částí logistického procesu.

Když potom společnost OEZ začala využívat externí sklad v Pardubicích, byl jsem součástí týmu, který měl na starosti proces stěhování zásob, implementaci interních procesů a následný tok materiálu do výroby. Na konci roku 2017 jsem nastoupil do společnosti DACHSER, která začala pro OEZ Letohrad v nové hale poskytovat in-house logistiku. Nejprve jsem měl na starosti operativní vedení skladu a od roku 2020 pracuji na pozici vedoucího kontraktní logistiky nejen pro provozovnu společnosti DACHSER v Letohradu, ale i pro náš nový logistický provoz v Týništi nad Orlicí.

Jak byste charakterizoval vaši pozici a jak vypadá váš běžný pracovní den?

Mám na starosti skladovou logistiku a zajišťuji hladký chod obou skladů ve třech směnách. Celkem zde pracuje 70 zaměstnanců a v každém případě je to s ohledem na dva zcela odlišné provozy práce velmi různorodá, což se mi na mé pozici moc líbí.

Letohradští kolegové zajišťují chod skladu, od příjmu zboží až po jeho výdej do výroby, služby s přidanou hodnotou, jako je kanban, přebalování zboží a mnoho dalších. Jsou tedy vysoce specializovaní na službu pro jednoho konkrétního zákazníka a na jeho procesy. Týniště je náš multi-user sklad, kde se staráme o více zákazníků. Kolegové zde zajišťují příjem a následnou expedici zásilek s různorodým zbožím s rozdílnými nároky. To zase vyžaduje velkou flexibilitu. Požadavky na práci našich lidí jsou tedy v obou provozech rozdílné.

Můj den začíná kontrolou ukazatelů kvality a jejich reportingem. Je to vlastně souhrn celé denní práce, kde evidujeme přijaté zásilky, vydané zakázky a obsazenost skladů z předchozího dne. Svoji pozornost mezi oba provozy dělím podle toho, jaká je zrovna aktuální situace. Je to  ovlivněno mnoha faktory a prioritami. Pravidelný systém to nemá, na to je logistika zkrátka příliš živý organismus.

Můžete shrnout, jaký byl pro vás a vaše kolegy rok 2023 a co vás čeká v letošním roce?

V minulém roce se nám podařilo stabilizovat náš tým v Týništi nad Orlicí, což je v souvislosti s nedostatkem pracovníků na trhu velmi příjemné. V Letohradu máme stálý tým už řadu let a díky jeho skvělým výkonům se nám po celý loňský rok dařilo držet ukazatele kvality na vysoké úrovni. To vše vedlo ke spokojenosti našich zákazníků, tedy i k naší spokojenosti. V letošním roce máme v Letohradu v plánu pokračovat ve skvělých výkonech z minulého roku. V provozovně v Týništi nad Orlicí společně s naším obchodním týmem pracujeme na zaplnění volných skladových kapacit, a tak se těšíme na nové zákazníky a nové výzvy, které s nimi přijdou.

Děkujeme za rozhovor.

Interview with: Filip Hrdina
Vedoucí kontraktní logistiky, DACHSER Hradec Králové
DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova