Nový DACHSER Magazine je tady!

Změna klimatu se stala součástí našeho každodenního života. V politice i ve společnosti se vedou diskuse o tom, které změny jsou v krátkodobém horizontu nevyhnutelné, co se musí stát v dlouhodobém horizontu a především, jak to vše zvládnout. Ve společnosti DACHSER jsme si vědomi své odpovědnosti přispívat k ochraně klimatu. A co víc, chceme být v popředí opatření v oblasti ochrany klimatu v logistice.

DACHSER magazine 03/23

Za tímto účelem zavádíme nové technologie a inovace, v první řadě řešíme naše vlastní emise a zveme na tuto cestu naše zaměstnance a zákazníky. V nejnovějším čísle našeho magazínu si můžete přečíst, jak se to aktuálně děje v praxi na pobočce společnosti DACHSER ve Freiburgu. Naši kolegové tam patří mezi průkopníky opatření v oblasti klimatu v naší síti. Již několik let uplatňují koncepty budoucnosti, jako je doručování bez emisí do centra Freiburgu, a neustále hledají nové přístupy a příležitosti, jak učinit každodenní logistické operace šetrnějšími ke klimatu. Více o úspěších, výzvách a strategickém přístupu společnosti DACHSER k tomuto tématu se můžete dozvědět v úvodním příběhu „Společně k ochraně klimatu“ na straně 6.

Spolupráce na řešení aktuálních výzev budoucnosti, je téma, které se prolíná dalšími články v tomto vydání časopisu DACHSER. Například týmy DACHSER po celém světě spolupracují při realizaci zakázek pro našeho zákazníka ifm electronic. Tato německá technologická společnost využívá naši síť námořní sběrné služby k rychlé a efektivní přepravě i malých zásilek z Asie do Evropy prostřednictvím služby LCL – less-than-container-load. Chcete-li zjistit, jaké výhody to nabízí, přejděte na stranu 18.

Logistika může přispět velkou mírou k tomu, aby byl svět efektivnější a o něco udržitelnější. Ve společnosti DACHSER k tomu patří i naše aktivity, které přesahují náš vlastní firemní účel a které už ale zároveň považujeme za součást identity naší společnosti. Posledních 15 let DACHSER podporuje charitativní organizaci terre des hommes, která se věnuje dětem a mladým lidem v těch nejchudších regionech světa. Od roku 2022 pomáhá také na Ukrajině. Právě o pomoci dětem v této válkou zmítané zemi je rozhovor s Joshuou Hofertem, vedoucím komunikace terre des hommes Německo, který hovoří o své návštěvě na Ukrajině a popisuje, jak tento projekt pomáhá dětem, mladým lidem a jejich rodinám.

Váš DACHSER magazín

Tyto a mnoho dalších příběhů najdete v tomto podzimním čísle. Doufáme, že vás nové číslo DACHSER magazínu zaujme.

Můžete si také prohlédnout předchozí čísla časopisu DACHSER.

DACHSER Magazine 3/23 – anglická verze PDF (9,96 MB)
DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova