Obalové materiály: Služba s přidanou hodnotou, která se vyplatí

Palety a další obalové materiály jsou klíčovými hráči v logistice, ale požadavky na paletovou výměnu jsou stále náročnější. Společnost DACHSER se soustavně zaměřuje na kvalitu svých služeb a jednoznačně se zavázala k výměně obalového materiálu jako službě s přidanou hodnotou.

Každá europaleta se skládá z 9 dřevěných bloků, 11 desek a 78 hřebíků. Má délku 1 200 mm, šířku 800 mm, výšku 144 mm a hmotnost 22 kg.

Palety a další obalové materiály můžeme poeticky označit za tiché hvězdy logistiky. Jsou zodpovědné za přepravu správného zboží na správné místo ve správný čas a ve správné kvalitě. DACHSER každoročně přepraví více než 60 milionů europalet po celé Evropě a dalších 25 milionů jiného obalovaného materiálu, jako jsou gitterboxy, potravinářské přepravky a kontejnery různých druhů.

Výměna obalových materiálů je nezbytná pro hladký chod přepravního řetězce. Důraz je kladen na fyzickou výměnu na rampě příjemce a návrat prázdné palety do překládkové haly, kde je obalový materiál tříděn a dočasně skladován. „Při takovém oběhu je nutné věnovat pozornost tomu, jak významnou roli obalový materiál hraje,“ vysvětluje Jens Müller, ředitel divize Network Management Organization společnosti DACHSER. Jeho kvalita má totiž významný dopad na celkovou kvalitu logistických služeb.

Závod s kvalitou

Rozbitá nebo silně znečištěná paleta může narušit nejmodernější dodavatelský řetězec, nemluvě o bezpečnostních rizicích při používání nekvalitních palet v regálových skladech. Průmysl si obecně stěžuje na výrazný pokles kvality EU palet v oběhu, což vede ke zvýšení nákladů na opravu a nákupu nových palet. Navíc došlo ke znatelnému nárůstu dodatečné administrativy potřebné pro vedení obalového konta.

Více než 400 obalových odborníků

„Společnost DACHSER nabízí výměnu obalového materiálu jako službu s přidanou hodnotou, která také musí být odpovídajícím způsobem vyúčtována, protože vyžaduje od společnosti DACHSER značné úsilí a čas,“ říká Jens Müller, a dodává, „nabízíme našim zákazníkům co největší přínos a díky opakovaně použitelným přepravním obalům i odpovědný přístup vůči životnímu prostředí. V našich pobočkách po celé Evropě včetně centrály v Kemptenu zaměstnáváme více než 400 obalových specialistů.“ Navíc DACHSER neustále rozvíjí svůj systém správy obalového konta, aby udržel krok s digitalizací a nejnovějším vývojem IT.

Ideální oběh není vždy pravidlem

Správa obalových materiálů představuje v každodenní logistické praxi komplexní výzvu. Ideální oběh obalového materiálu s výměnou mezi odesílatelem a příjemcem není vždy pravidlem. To často vede k rozdílům mezi pobočkami s vysokou poptávkou po obalech a těmi s velkými přebytky. „Je třeba inteligentní řešení pro výměnu obalového materiálu, které bude založeno na tomto mottu: „Obaly rezervovat a ne převážet“, vysvětluje Thomas Jäger, ředitel divize Container & Dangerous Goods Management společnosti DACHSER.

Podvojné účetnictví

Všichni v DACHSERU, kteří se podílejí na přepravních procesech, pomáhají týmu obalových specialistů vytvářet podmínky potřebné pro opětovné použití obalů, zřizují a provozují konta obalových materiálů pro všechny strany zapojené do přepravního procesu. „Abychom zajistili bezpečnou a efektivní službu při výměně obalového materiálu, používáme například podvojné účetnictví spolu s měsíční inventurou a průběžným monitoringem,“ říká Thomas Jäger. Společnost DACHSER provozuje také dvě zařízení pro třídění palet a u licencovaných společností opravuje poškozené palety, čímž aktivně přispívá k zajištění kvality celého poolu s obaly. „Kromě toho jsme zapojeni do GS1, abychom pomáhali definovat doporučení pro použití a kvalitativní kritéria,“ dodává Thomas Jäger.

Na DACHSER síť se můžeme spolehnout

V jednom si je Jens Müller naprosto jistý: „Naší velkou výhodou ve správě obalového materiálu je, že se i zde můžeme spoléhat na naši vysoce výkonnou evropskou síť. Dlouhodobé investice společnosti DACHSER do lidí a technologií se vyplácí. Umožňuje nám zabránit ztrátám způsobeným nesprávným používáním obalového materiálu a současně nám dovoluje zvážit ekologické, ekonomické a logistické aspekty optimálního navrácení obalu původnímu odesílateli.“

A jsou to zákazníci, kteří mají prospěch z komplexní nabídky balicích materiálů. „V rámci naší sítě se mohou kdykoliv spolehnout na zajištění obalových materiálů, které splňují jejich požadavky, a to i ve špičkách,“ vysvětluje Jens Müller, a dodává: „Jedná se o službu s přidanou hodnotou, kterou naši zákazníci oceňují a které věnujeme odpovídající čas i úsilí.“