Open source – inovace jako filozofie

Software s volně přístupným zdrojovým kódem vede stále častěji k vytváření nových IT systémů a obchodních modelů. K trendu open source v oblasti digitalizace musí společnosti zaujmout své stanovisko.

V rubrice Z laboratoře budoucnosti prezentujeme výsledky zkoumání divize Corporate Research & Development, která úzce spolupracuje s nejrůznějšími odděleními a pobočkami, výzkumnou laboratoří DACHSER Enterprise Lab při Fraunhoferově IML institutu a ostatními výzkumnými a technologickými partnery.
V rubrice Z laboratoře budoucnosti prezentujeme výsledky zkoumání divize Corporate Research & Development, která úzce spolupracuje s nejrůznějšími odděleními a pobočkami, výzkumnou laboratoří DACHSER Enterprise Lab při Fraunhoferově IML institutu a ostatními výzkumnými a technologickými partnery.

Open source je jedním z nejpůsobivějších vývojových trendů v historii digitalizace. Tento termín, který vznikl před více než 20 lety a kterému se mnozí vysmívali, dnes označuje jednu z nejúspěšnějších metod v celosvětovém vývoji software. Jedná se o inovační filozofii, která se vyznačuje transparentností a spoluprací a právem kohokoli používat, šířit a upravovat zdrojový kód softwaru prakticky bez omezení. O tom, jak důležitý je open source pro rozvoj digitalizace, svědčí skutečnost, že mnoho klíčových IT infrastruktur ve veřejných orgánech a podnicích je založeno na komponentech s otevřeným zdrojovým kódem. Tento kód se používá také v tak známých aplikacích, jako jsou programovací jazyky Java a Python, operační systémy Linux a Android, webový prohlížeč Firefox a služba pro zasílání zpráv Signal.

Samostatně řízený

Zatímco velké, především americké technologické společnosti již dávno pochopily význam tohoto způsobu vývoje a distribuce a využily jeho výhod pro své podnikání, ostatní mají často problém aktivně využít potenciál volně přístupného zdrojového kódu při vývoji softwarových inovací. Hlavní výhoda pro firmy jako uživatele softwaru s otevřeným zdrojovým kódem spočívá v možnosti rychle zavádět nové, zajímavé součásti kódu a aplikace bez velkých počátečních investic nebo licenčních smluv. Aktivní vývoj, zdokonalování a „darování“ volně přístupného zdrojového kódu navíc pomáhá stanovovat IT standardy, které v konečném důsledku mohou vést ke snížení nákladů na vývoj a údržbu. To zase pomáhá účastníkům vytvářet podíl na trhu a zavádět nové obchodní modely.

Úspěch v této oblasti samozřejmě závisí na tom, zda si společnosti uvědomují základní filozofii “open source”: vývojáři softwaru mají vnitřní motivaci – často založenou na vnímatelné (budoucí) přidané hodnotě – k zahájení “open source” projektů nebo k účasti na probíhajících aktivitách. Kreativní programátoři, kteří udržují a zdokonalují vytvořené nástroje, to nedělají primárně pro peníze, ale pro vzrušení z vytváření něčeho nového a z toho, že jsou součástí smysluplné komunity.

Hlavní výhoda pro společnosti jako uživatele softwaru s otevřeným zdrojovým kódem spočívá v možnosti rychle zavádět nové, zajímavé součásti kódu a aplikace bez velkých počátečních investic nebo licenčních smluv. Aktivní vývoj, zdokonalování a „darování“ softwaru s volně přístupným zdrojovým kódem navíc pomáhá nastavit IT standardy, které v konečném důsledku mohou vést ke snížení nákladů na vývoj a údržbu.

Hnutí “open source” získalo obrovskou podporu díky výkonným platformám, které mnoha programátorům a příznivcům usnadňují spolupráci na projektech. Celosvětově nejznámější a nejúspěšnější platformou je GitHub, která má v současné době více než 200 repozitářů (úložišť pro open-source projekty) a více než 73 milionů vývojářů. Využívá např. TensorFlow nebo Kubernetes, kde jsou umístěny základní technologie budoucnosti pro aplikace umělé inteligence a cloud computing (tj. sdílení hardwarových a softwarových prostředků pomocí internetové sítě). GitHub je zároveň i “jevištěm” pro vývojáře, které jim umožňuje získat uznání v rámci komunity a navázat kontakt s firmami. GitHub jasně ukazuje, jaká očekávání a peněžní hodnoty jsou s open source spojeny. Softwarový gigant Microsoft koupil tento start-up za 7,5 miliardy dolarů v roce 2018, kdy bylo GitHubu pouhých deset let.

Open-source projekty jsou často financovány neziskovými nadacemi a sdruženími, jako je Cloud Native Computing Foundation, the Eclipse Foundation a Apache Software Foundation. Tyto organizace jsou také podporovány mnoha společnostmi zvučných jmen, jako je AWS, Microsoft, Google, Apple, SAP, IBM, Bosch, Daimler nebo Siemens. Kromě peněžní podpory nabízejí tyto nadace a sdružení příležitost spolupracovat napříč společnostmi a podílet se na formování vývoje příslušných nástrojů a standardů. Díky nadaci Open Logistics Foundation, kterou koncem roku založila společnost DACHSER a další logističtí poskytovatelé a která je otevřená všem společnostem, se nyní i evropský logistický průmysl pouští do aktivního využívání otevřeného zdrojového kódu pro další rozvoj.

Open source je jedním z nejpůsobivějších vývojových trendů v historii digitalizace.
Open source je jedním z nejpůsobivějších vývojových trendů v historii digitalizace.

Filosofie s potenciálem

Stejně jako každý inovační projekt, ani projekty s otevřeným zdrojovým kódem nemají zaručený úspěch a jsou spojeny s řadou problémů. Základním východiskem všech projektů je výběr správné licence, která bude vyhovovat požadavkům firem a zároveň bude akceptována vývojářskou komunitou. Existují pro to osvědčené standardy, jako je Apache V2, GNU a MIT. Jejich právní rámec je však nutné správně chápat a používat. Klíčové je také nadchnout pro projekt kreativní vývojáře a příznivce a zajistit jejich dlouhodobý závazek k projektu. Pokud se firmám podaří i toto, učiní dva velmi důležité kroky na cestě k úspěšnému open source projektu.

V budoucnu budou globální informační systémy stále častěji ovlivňovány otevřeným zdrojovým kódem. Např. Evropská komise koncem roku 2021 oznámila, že veškerý svůj software zpřístupní v podobě open source v centrální databázi pro všeobecné použití a vývoj. Tento nezvratný trend směrem k vývoji svobodného a otevřeného softwaru ovlivní také dodavatelské řetězce všech průmyslových odvětví. Každý, kdo se podílí na logistickém řetězci, by proto měl prozkoumat potenciál a výzvy této mocné metody a pokud možno se aktivně podílet na utváření této digitální budoucnosti.

Výhody digitálních standardů

Přečtěte si rozhovor se CEO skupiny DACHSER Burkhardem Elingem a CDO Stefanem Hohmem o pozadí, cílech i limitech iniciativy „Open Source“, která usiluje o zvýšení digitalizace a standardizace v odvětví logistiky.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova