Přepravní síť DACHSER je připravena na dynamické změny

Společnost DACHSER děkuje svým zákazníkům, kteří nás v posledních několika týdnech včas informovali o svých aktuálních přepravních požadavcích a zahrnuli nás do plánování svých logistických potřeb. To nám umožnilo rychle přizpůsobit naše kapacity skutečné poptávce. Vzhledem k prudkému poklesu objemů přeprav v posledních týdnech jsme dočasně snížili přepravní kapacity a nastavili speciální plány.

Mnoho opatření přijatých k omezení šíření koronaviru mělo v posledních dnech v mnoha evropských zemích pozitivní účinek. Počáteční uvolňování opatření, například částečné opětovné otevření maloobchodních prodejen, lidem usnadňuje každodenní život. Protože mnoho průmyslových společností také obnovuje výrobu, i když většinou na nižší úrovni produkce, očekáváme, že objemy přeprav zůstanou nestálé, ale v zásadě se budou navyšovat.

S aktivní podporou našich zákazníků jsme velmi dobře připraveni na nadcházející období a budeme moci opět zvládnout rostoucí objemy přeprav s dobře známou kvalitou společnosti DACHSER. I v budoucnu bude pro nás velmi cenné, pokud nám naši zákazníci i nadále budou poskytovat veškeré informace o svém plánování, které nám umožní přizpůsobit přepravní kapacity a plánovat v souladu s poptávkou.

Rádi bychom vám poděkovali za vaši aktivní spolupráci v tomto velmi náročném období a těšíme se na její úspěšné pokračování, v rámci kterého se i nadále můžete spolehnout na společnost DACHSER.

Kontakt Tereza Valentova