DACHSER a Fraunhofer IML institut obdržely za digitální dvojče Německou cenu za logistiku

Německý svaz logistiky (BVL) ocenil společný výzkumný projekt se skutečným potenciálem pro logistickou praxi.

Německý svaz logistiky (BVL) udělil německé logistické ocenění – German Logistics Award – za rok 2023 společnosti DACHSER a Fraunhoferovu IML institutu. Porota oceněním vyznamenala digitální dvojče @ILO (Advanced Indoor Localization and Operations). Tato technologie společně vyvinutá v laboratoři DACHSER Enterprise Lab  a již otestovaná ve dvou pobočkách společnosti DACHSER automaticky vytváří a průběžně aktualizuje digitální dvojče všech zásilek, celého prostředí a všech pracovních procesů v tranzitním terminálu. Zaměstnanci mají přístup ke všem těmto informacím přehledně prezentovaným na mobilních zařízeních a displejích.

Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER, a Prof. Dr. Dr. h.c. Michael ten Hompel, výkonný ředitel Fraunhoferova IML institutu, přebírají Německou cenu za logistiku společně se svými týmy. Foto: BVL/Bublitz
Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER, a Prof. Dr. Dr. h.c. Michael ten Hompel, výkonný ředitel Fraunhoferova IML institutu, přebírají Německou cenu za logistiku společně se svými týmy. Foto: BVL/Bublitz

Digitální dvojče @ILO zvyšuje transparentnost ve skladu. Jednotlivé pracovní kroky jsou optimalizovány a jejich provedení zabere méně času. Z aplikace profitují nejen pracovníci logistiky a řidiči, ale také zákazníci, kteří budou moci v budoucnu dostávat přesnější informace o svých zásilkách. Digitální dvojče @ILO je hlavním výsledkem více než šestiletého společného výzkumu prováděného ve výzkumné  laboratoři DACHSER Enterprise Lab. Zde spolupracují logističtí odborníci s výzkumníky z Fraunhoferova institutu pro tok materiálu a logistiku IML v malých agilních týmech na vývoji inovací pro evropskou síť sběrné služby a její tranzitní terminály.

„Do společného výzkumu s Fraunhoferovým IML institutem investujeme, abychom pokročili v digitalizaci v logistice a dále zvýšili kvalitu služeb, kterou nabízíme našim zákazníkům,“ řekl Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER, při předávání cen v Berlíně, a dodal, „tímto způsobem zajišťujeme dlouhodobou perspektivu naší rodinné společnosti do budoucna. To, že tato společná práce vyústila v tak dobrou praktickou inovaci, že zaujala porotu Německé ceny za logistiku, potvrzuje, že jsme se vydali správným směrem, a dává nám další motivaci.“

DACHSER nyní podnikne ve vývoji této inovace další krok. V roce 2024 plánuje tato rodinná společnost systematické zavádění této nové technologie na svých evropských pobočkách. „Digitální dvojče @ILO, jako zásadní milník v naší digitální transformaci, představuje obrovský skok v logistice sběrné služby,“ dodává Burkhard Eling.

„Zavádíme výzkum do praxe napříč celou Evropou,“ říká prof. Michael ten Hompel, výkonný ředitel Fraunhoferova IML institutu. „I v porovnání s dlouhou historií Fraunhoferova institutu jde o mimořádný výzkumný úspěch. Podtrhuje hodnotu spojení vědeckého výzkumu s praktickou aplikací. To platí zejména tehdy, když taková mezioborová spolupráce probíhá tak intenzivně a udržitelně, jako je tomu v případě DACHSER Enterprise Lab.

Digitální dvojče @ILO, jako zásadní milník v naší digitální transformaci, představuje obrovský skok v logistice sběrné služby.

Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER

Osvědčeno v praxi: AI a automatizace jsou na vzestupu

Speciální algoritmy založené na umělé inteligenci (AI) v softwaru @ILO interpretují data shromážděná každou sekundu stovkami optických skenovacích jednotek na stropě terminálu. Pomocí těchto údajů automaticky a okamžitě identifikují a lokalizují všechny zásilky, v budoucnu je budou i měřit. Vzniká digitální dvojče, tedy ucelený, vždy aktuální obraz překládkového skladu a jeho procesů.

Technologická inovace integrovaná do praktických procesů se již osvědčila v pilotních překládkových skladech @ILO na německých pobočkách v Unterschleißheimu u Mnichova a Öhringenu u Heilbronnu. Jednotlivé procesní kroky mezi příchozím a odchozím zbožím se zrychlily o 15 až 35 procent, např. není třeba ručně skenovat čárové kódy nebo provádět denní inventuru zásilek. Rozvozová vozidla pro přepravu zásilek na první a poslední míli mohou ráno začít rozvážet zboží rychleji – řidiči tak získají cenný čas v ranních dopravních špičkách.

@ILO automaticky vytváří a průběžně aktualizuje digitální dvojče všech zásilek, celého prostředí a všech pracovních procesů v tranzitním terminálu
@ILO automaticky vytváří a průběžně aktualizuje digitální dvojče všech zásilek, celého prostředí a všech pracovních procesů v tranzitním terminálu

„Díky využití umělé inteligence a automatizace ve sběrné službě můžeme poskytovat vysokou kvalitu a přitom  plnit složité požadavky zákazníků. Zároveň nám pomáhají čelit výzvám vyplývajícím z nedostatku skladových kapacit a kvalifikovaných pracovníků,“ vysvětluje Alexander Tonn, COO Road Logistics společnosti DACHSER. „Nové technologie, jako je digitální dvojče @ILO, k tomu poskytují potřebná data v reálném čase. Technologie vytváří hodnotu zejména tehdy, když ulehčuje práci a podporuje zaměstnance v jejich každodenní činnosti – a @ILO to v pilotních pobočkách působivě prokázala.“

Plně automatické a trvalé měření všech zásilek bude dalším inovativním krokem směrem k Logistics 4.0, který zavádíme jako součást výzkumného partnerství s Fraunhoferovým IML institutem.

Stefan Hohm, CDO skupiny DACHSER,

Další inovativní krok: nakládka s pomocí AI

Stefan Hohm, Chief Development Officer skupiny DACHSER, si je dobře vědom budoucího potenciálu @ILO: „Plně automatické a trvalé měření všech zásilek bude dalším inovativním krokem směrem k Logistics 4.0, který zavádíme jako součást výzkumného partnerství s Fraunhoferovým IML institutem. V pilotním provozu již systém dokáže s vysokou přesností určit délku, výšku a šířku zásilek a zobrazit je v reálném čase, aniž by bylo nutné využít měřicí stanice. Jakmile bude systém plně připraven k praktickému použití, bude možné získaná data o objemu každé zásilky vložit do inteligentních algoritmů, které například pomohou s nakládkou a plánováním trasy a budou tak dále zvyšovat využití kapacity výměnných nástaveb, návěsů a rozvozových vozidel.“

Tím dojde ke snížení najetých kilometrů a emisí CO2. Kromě toho DACHSER a Fraunhoferův IML institut v současné době vyvíjejí zjednodušený systém @ILO, který budou moci zákazníci využít k modernizaci svých expedičních zón s cílem  zvýšení transparentnosti přeprav. „V tomto ohledu je však před námi ještě spousta výzkumné práce," dodává Stefan Hohm.

Podrobný pohled na to, jak @ILO funguje, naleznete zde: https://www.dachser.cz/cs/mediaroom/Jak-ILO-funguje-Identifikuje-lokalizuje-meri-a-vizualizuje-23402

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova