Novinky

Propojeni hodnotami

DACHSER podporuje úzké, rodině podobné vazby mezi zaměstnanci. Takzvanou DACHSER DNA tvoří soubor základních hodnot společnosti. A ty nejsou jen na papíře: DACHSER hodnoty jsou součástí každodenního života společnosti a jsou jejími zaměstnanci skutečně aplikovány do všedního pracovního dne. A to na celém světě.

Propojení hodnot – po celém světě

Děje se to v době krize – když se věci, které jsme v našich pracovních i soukromých životech považovali za neměnné, přes noc zbortí jako domeček z karet, když „dobře naolejované“ dodavatelské řetězce vykolejí nebo se dočasně zastaví – že se lidé semknou a začnou si být více vědomi svých společných vazeb. Viděli jsme to napříč různými pozicemi: zaměstnanci DACHSERU nejenže chápou naše korporátní hodnoty, ale také je žijí, aplikují je do svého života a své role v rámci naší sítě.

 

Příklady z celého světa

Klikněte na obrázkovou galerií a přečtěte si, jak se zaměstnanci DACHSERU z celého světa identifikují s našimi korporátními hodnotami.

Kontakt Lenka Demlova
ted from System!")) { return true; } return false; } confirmDismissPage = function() { if(confirm("Do you really want to leave the page?\n If you already changed Elements, your Page will be set in draft mode!")) { return true; } return false; }