Novinky

"Rozdíly v nabídce a poptávce v námořní dopravě nadále zvyšují ceny"

Trh námořní dopravy byl vždy charakterizován vysokou volatilitou, ale Covid-19 situaci ještě zhoršil.

Koronavirová krize nešetřila ani námořní dopravu. Díky omezeným kapacitám, zvýšeným sazbám a digitalizaci přepravních společností je trh složitější a nestabilnější než kdy dříve, vysvětluje v rozhovoru Rolf Mertins, Head of Global Ocean Freight DACHSER Air & Sea Logistics.

Pane Mertinsi, jaká je současná situace na trhu námořní dopravy?

Minulý rok došlo k mnoha změnám a to platí i pro námořní dopravu. V minulosti jsme vždy mohli plánovat nákupy přepravního prostoru na základě zkušeností a údajů z předchozího roku. S pandemií koronaviru jsme museli tyto předpoklady doslova hodit přes palubu.

V posledním čtvrtletí roku 2020 se produkce v Asii vrátila na původní úroveň a poptávka po přepravě kontejnerů prudce vzrostla. Přepravní kapacita však byla hluboko pod úrovní předchozího roku. Kromě nedostatku prázdných kontejnerů ve výrobních závodech v Asii zůstaly v důsledku lockdownů omezeny plavební řády a tím i přepravní kapacita. Nedostatek kontejnerů ovlivňuje zejména přepravy do USA, ale také zásilky do Evropy, protože návrat prázdných kontejnerů z USA trvá nejméně o šest až deset dní déle než v období před koronavirem. Příčinou jsou omezení v souvislosti s nemocí Covid-19 v přístavních terminálech, nedostatek řidičů nákladních vozidel a také zpoždění při vykládce lodí, protože infikované posádky lodí jsou opakovaně umísťovány do karantény a lodě musí následně zakotvit.

Mnoho lodí je navíc dočasně vyřazeno z provozu, aby byly jejich motory opatřeny katalyzátory ke snížení emisí. To vše znamená, že nákladového prostoru je nedostatek a rozdíly v poptávce a nabídce nadále až „astronomicky“ zvyšují ceny.

Vidíte nějaké známky oživení? Jaká je podle vás budoucnost kontejnerových lodí?

Předpokládáme, že tato situace bude trvat až do konce února, pravděpodobně i po celé první čtvrtletí roku 2021. Situaci ještě prohloubí oslavy čínského Nového roku v únoru. Zejména sazby budou mít tendenci ještě dále růst nebo určitě neklesat, protože podle předpovědí se objem zásilek sníží až na konci února 2021. Poté a jakmile bude odstraněn značný počet nevyřízených zakázek by se problém s lodním prostorem a doufejme také s dostupností kontejnerů mohl trochu zmírnit. Dostupná kapacita ani struktura sazeb na předpandemických úrovních však není v dohledné budoucnosti patrná.

Evropské přepravní společnosti v současné době usilovně pracují na digitalizaci svých procesů a jejich fungování v praxi. To znamená, že musíme přezkoumat naše stávající procesy zadávání zakázek a rezervací a přizpůsobit je tomuto novému vývoji trhu, aby bylo možné udržitelným způsobem navrhnout a rozšířit náš obchodní model FCL.

Díky svým službám LCL nabízí společnost DACHSER svým zákazníkům logistická řešení pro globální sběrné zásilky. Jaké výhody to přináší zákazníkům, zejména v náročných dobách?

Služby LCL jsou v podstatě druhem námořní sběrné služby a spolehlivým a transparentním řešením pro naše zákazníky. To platí zejména v dobách krize, jako je současná pandemie, kdy přerušení výroby nebo lockdown v cílových zemích znamená, že pro přepravu není dostatek zboží k naplnění kontejneru. Klíčovými charakteristikami služeb LCL jsou týdenní odjezdy a rychlé přepravní časy a to je dělá důležitým prvkem při udržování chodu mezinárodních dopravních řetězců. Znamená to, že služby LCL jsou méně náchylné ke krizím a jsou vhodnou alternativou dopravy pro všechna průmyslová odvětví, dokonce i ve srovnání s leteckou nákladní dopravou, pokud je lze plánovat s dostatečným předstihem. Proto budeme i v budoucnu naše portfolio LCL služeb nadále dynamicky přizpůsobovat a rozšiřovat o další linky.

Děkujeme za rozhovor.

Interview with: Rolf Mertins

Head of Global Ocean Freight, DACHSER Air & Sea Logistics

Kontakt Lenka Demlova