Těžký náklad na cestě

DACHSER Air & Sea Logistics organizoval přepravu nadrozměrného nákladu – stroje pro výrobu automobilů.138 tunový náklad byl přepraven po moři z Brazílie do Mexika. Po demontáži stroje na 14 částí vážil největší kus – kompresor – 125 tun. Cesta byla nejprve realizovaná silniční přepravou na podvozku pro těžké náklady z brazilského státu Sao Paulo, poté kontejnerovou lodí do Mexika, kde náklad opět převzal kamion a realizoval poslední míli do výrobního závodu v centrálním Mexiku.

DACHSER Air & Sea Logistics zorganizoval přepravu nadrozměrného stroje pro automobilovou výrobu
DACHSER Air & Sea Logistics zorganizoval přepravu nadrozměrného stroje pro automobilovou výrobu

DACHSER Air & Sea Logistics přepravil nadrozměrný stroj pro výrobu automobilů z Jundiaí v Brazílii do města Silao v Mexiku. Tento projekt si vyžádal experty z DACHSER poboček v Brazílii, Mexiku a USA, kteří spojili své logistické know-how. „Naše zákazníky pravidelně podporujeme v řešení jejich komplexních logistických výzev,“ říká  Guido Gries, Managing Director DACHSER Americas. „Komplexní projekty s nadrozměrným nákladem vždy představují speciální výzvu. Kromě hlubokých znalostí vyžadují takové projekty také inovativní způsob myšlení.“ Zkušenosti a hustá logistická síť v Latinské Americe byly pro zákazníka rozhodujícím faktorem pro výběr společnosti DACHSER za logistického partnera.

První část: po Brazílii na lowdeck návěsu

Od začátku byla tato přeprava velkou výzvou: stroj byl stále v provozu a byl umístěn v zapuštěné jímce s hloubkou 5,5 metru. DACHSER si v Brazílii najal lokálního partnera – specialistu na manipulaci s těžkými břemeny, aby části stroje z jímky vyzvedl. Komponenty stroje poté musely být demontovány na 14 částí o různých rozměrech. Důležitá přitom byla i rychlost prací – logicky čas odeslání v Brazílii ovlivňoval i čas doručení v Mexiku.

Cesta pokračovala na vícenápravovém návěsu po předem schválené trase do přístavu Santos. Z důvodu restrikcí spojených s pandemií COVID-19 neměl náklad policejní doprovod a byla mu povolena cesta přes zčásti hornatý terén pouze od 23 do 6 hodin ráno. Těžkému nákladu trvalo celkem sedm dní, než překonal téměř 160 kilometrů z Jundaiaí do přístavu v Santos.

„Když se plánuje přeprava takových rozměrů, musíte zohlednit mnoho faktorů. Ale od samotného začátku jsme věděli, že klíčovou bude u tohoto projektu komunikace,“ říká João Caldana, Managing Director DACHSER Brazil.

A dodává: „Projekt vyžadoval služby mnoha různých stran – od úřadů vystavující potřebná povolení, přes celní zprostředkovatele a místní samosprávu až po pozemní a námořní přepravce.  Aby byla zajištěna bezproblémová realizace takového projektu je nutné každou ze stran udržovat v tempu a plně angažovanou.“

Zásilka byla přepravována v podpalubí námořní lodě v kontejnerech typu flat rack a platform.
Zásilka byla přepravována v podpalubí námořní lodě v kontejnerech typu flat rack a platform.

Kontejnerovou lodí do Mexika

Při zařizování námořní přepravy bylo nutné rozhodnout mezi využitím konvenčního lodění a Ro-Ro lodí.  Po důkladné analýze nákladů, přepravních časů a kromě jiného i bezpečnosti při přepravě nákladu se DACHSER rozhodl pro řešení konvenční break bulk přepravu. To nabízí odesílateli flexibilitu při nakládce a vykládce a také při skladování a současně přináší efektivitu v poměru náklady a dodací lhůty.

Ve spolupráci s rejdařem CMA-CGM vybral tým DACHSER Brazil odpovídající typ lodi pro přepravu nadrozměru. Rozhodnutí padlo na kontejnerovou loď jako nejrychlejší a nejefektivnější řešení. Náklad byl uskladněn v podpalubí lodě  v tzv. flat rack a platform kontejnerech.

V přístavu Santos zásilku čekala další výzva: aby se při nakládce těžkého nákladu zabránilo potenciální kolizi s terminálovými jeřáby, zařídil DACHSER plovoucí jeřáb, který umožnil posádce nakládat na opačné straně lodě, a tak se vyhnout terminálovým jeřábům. Na to bylo zapotřebí dobré počasí, aby mohlo být při zdvihu zajištěné přesné rozložení hmotnosti.

Dopady COVID-19 byly i zde

Po 30 dnech na moři dorazil náklad do přístavu Veracruz v Mexiku na pobřeží Atlantského oceánu. Bylo to na konci mexického svátečního víkendu, ale dobře zkoordinované plány týmu DACHSER Mexico zajistily, že svátek přepravu nijak nezpomalil. Náklad byl přeložen přímo z lodi na kamion pro nadrozměrný náklad, který čekal vedle lodi. Celní formality pak byly vyřízeny během následujícího dne.

Podobně jako u realizace první části trasy v Brazílii byl náklad přepraven pozemní cestou z přístavu do výrobního závodu, a to za dodržení preventivních opatření na místě vykládky z důvodu koronavirové pandemie. I přes předem schválenou trasu po silnicích nižších tříd musel DACHSER svůj plán konfrontovat s dočasnými uzavírkami, danými časovými okny a chybějící policejní eskortou. 700 kilometrů dlouhá trasa z přístavu ve Veracruz do výrobního závodu zákazníka v Silau v centrálním Mexiku pak trvala déle než tři dny. Jakmile těžký náklad dorazil do své cílové destinace, z kamionu ho složily tři jeřáby.

Pro zákazníka byly rozhodujícím faktorem pro výběr logistického partnera zkušenosti DACHSERU s takovým druhem přeprav a hustá logistická síť v Latinské Americe.
Pro zákazníka byly rozhodujícím faktorem pro výběr logistického partnera zkušenosti DACHSERU s takovým druhem přeprav a hustá logistická síť v Latinské Americe.

Společné dosažení zdánlivě nedosažitelného

„Úspěšná implementace projektu takového rozsahu navíc v době pandemie, je obrovský úspěch,“ říká Edgardo Hamon, Managing Director DACHSER Mexico, a dodává, „ukazuje to, jak dobře spolupracují jednotlivé národní organizace v rámci rodiny DACHSER, aby dosáhly toho, co se jeví jako nedosažitelné.“

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova