Výpočty emisí s DACHSER Air & Sea Logistics

Již několik let DACHSER Air & Sea Logistics sestavuje tzv. výpočty uhlíkové stopy (výpočet CO) u nákladní přepravy a sumarizuje jednotlivé výpočty související s přepravou do zpráv o emisích. Příprava těchto zpráv je služba s přidanou hodnotou nabízená zákazníkům DACHSER Air & Sea Logistics po celém světě a je přizpůsobena individuálním potřebám zákazníka. Obecně lze na úrovni zásilky vypočítat spotřebu primární energie, emise skleníkových plynů a různých látek znečišťujících ovzduší. To lze také rozdělit na jednotlivé úseky přepravy. Tímto způsobem lze vypočítat uhlíkovou stopu související s přepravou pro celý přepravní řetězec, včetně svozu, hlavní přepravy a rozvozu.

DACHSER používá pro výpočty emisní kalkulačku, která splňuje všechny požadavky evropské normy pro výpočet emisí skleníkových plynů z osobní a nákladní přepravy (EN 16258). Další výhodou kalkulátoru emisí je, že procesy výpočtu jsou automatizovány přes rozhraní XML do našeho systému řízení přepravy Othello. To umožňuje automatické generování zpráv o emisích.

Obecně platí, že výpočet emisí v prvním kroku slouží ke stanovení spotřeby primární energie, emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší emitovaných přepravou. Tyto informace jsou však nutné pro odvození nezbytných opatření ke snížení emisí. Proto je kromě čistých výpočtů také důležité poskytnout našim zákazníkům další podklady pro rozhodování o snižování emisí. Z tohoto důvodu dostávají zákazníci simulované výpočty alternativních přepravních strategií na vyžádání.

Kromě srovnání leteckých a námořních přeprav je zákazníkům zdůrazňována i alternativa železniční přepravy (DACHSER Rail Services).

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se našeho kalkulátoru emisí, obraťte se prosím svou kontaktní osobu DACHSER.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Tereza Valentova