Novinky

Úmluva CMR bude od ledna 2019 platit také pro vnitrostátní přepravu

Od 1. ledna 2019 dojde k rozšíření působnosti pravidel mezinárodní Úmluvy CMR i na vnitrostátní přepravu v České republice.

Úmluva CMR bude od ledna 2019 platit také pro vnitrostátní přepravu

Na vnitrostátní přepravu se tak od 1. 1. 2019 budou uplatňovat pravidla, která platí pro přepravu zboží mimo území České republiky.
Zásadní změna, která se může dotknout vnitrostátních přeprav, se týká náhrady škod způsobených při přepravě. Dosud se aplikoval na vnitrostátní přepravy občanský zákoník, a tudíž byl dopravce povinen nahradit poškození nebo ztrátu zásilky ve výši hodnoty zásilky. Od 1. 1. 2019 bude však výše odpovědnosti dopravce maximálně 8,33 SDR za kilogram hrubé hmotnosti zásilky. Kurz SDR je pravidelně zveřejňován Českou národní bankou na stránkách www.cnb.cz.

DACHSER Czech Republic

Společnost DACHSER Czech Republic z tohoto důvodu doporučuje při objednávání vnitrostátních přeprav - především lehkého a hodnotného zboží - sjednaní majetkového pojištění přepravovaného zboží.