Novinky

Brexit: za pět minut dvanáct

Zatímco se politici snaží najít cestu z brexitové krize, datum odchodu Velké Británie se nezadržitelně blíží. A nyní je na společnostech, aby se důsledně připravily na všechny možné eventuality. Hlavním tématem je přitom: CLO.

Brexit: za pět minut dvanáct

29. březen 2019, 23:00 v anglickém Doveru: Mohla by to být páteční noc jako každá jiná – nebo by se mohla zapsat hluboko do historie tohoto přístavu. Jako dobře naolejovaný stroj přijme tento nejdůležitější britský trajektový přístav až 10 000 kamionů denně z Calais a Dunkirku a pošle je dál do destinací po celé zemi. V případě tvrdého Brexitu by se tento stroj mohl naráz zastavit. Doslova ze dne na den.

To proto, že by všechny příchozí kamiony musely na hranicích projít celní kontrolou. A to by postihlo zejména přístavy Dover a Calais, stejně jako Eurotunel, kterým ročně projede 1,6 milionu kamionů. Alternativní spojení k tomuto úzkému hrdlu téměř neexistuje. Vypadá to, že se to bez dopravní zácpy a velmi dlouhého čekání neobejde.Čas na akci

Svět byznysu se zatajeným dechem očekává, co se stane s dlouho vyjednávanou dohodou o odchodu mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Které z požadavků vyslovených britskou Dolní sněmovnou ještě mohou být zohledněny v tak krátkém čase? A bude na obou stranách dostatečná většinová podpora pro upravenou smlouvu?

Situace vypadá ještě komplikovaněji než kdy před tím, ale strategie „počkáme a uvidíme“ už není řešení. „My doporučujeme, aby se naši zákazníci připravili na případný tvrdý Brexit“, říká Wolfgang Reinel, DACHSER Managing Director European Logistics North Central Europe. Pokud Velká Británie opustí EU 29. března bez dohody, neobejde se to bez dlouhého čekání způsobeného kontrolami na hranicích. Společnosti posílající a přijímající zásilky z Velké Británie by se tedy měly pořádně podívat na své logistické řetězce a ubezpečit se, že mají dostatečný přehled o vývoji svých objemů. Měly by pokud možno konsolidovat své zásilky a zkontrolovat, zda jsou vytvořené bezpečné zásoby, aby se případně mohlo překlenout čekání na další zásilky.

Připravte se na celní řízení

Pokud by došlo k tvrdému Brexitu, zpoždění při překračování hranic by se mohlo stát jednou velkou výzvou. Další pak bude nová byrokratická zátěž pro přepravy zahrnující Velkou Británii. Tvrdý Brexit by znamenal celní řízení podle pravidel WTO (Světové obchodní organizace). Konkrétně to znamená, že odesílatelé, kteří nemají zkušenosti s importy/exporty do zemí mimo EU by se měli s dostatečným předstihem připravit a zajistit, aby jejich zboží bylo připravené pro překročení hranic i po konci března. Protože bez potřebných dokumentů budou zpoždění jen dále narůstat.

Podle současných plánů budou Dover a Calais trvat na ohlášení celní zásilky předem tak, aby bylo překračování hranic co nejplynulejší. V Calais by jednou z možností pro export zboží z EU do UK mohlo být předem vybavené vývozní řízení respektive zasilatelské řízení spárované s poznávací značkou přepravujícího kamionu a pokud možno i s přiděleným číslem MRN (Movement Reference Number). Jakmile vozidlo přijede na terminál a nalodí se na trajekt nebo vjede do eurotunelu, bude potvrzen výstup z EU, a to v rámci vysoce automatizovaného procesu. Odpadly by kontroly na celním terminálu, byly by pouze kontroly namátkové. Podobný systém by byl možný i pro importy. Také Velká Británie plánuje, že by kontroly ve vstupních přístavech do země a v Eurotunelu byly omezeny jen na kontroly namátkové. K tomu by bylo zapotřebí rovněž ohlašování celního případu předem s cílem zabránit dlouhému čekání na celních úřadech.

„DACHSER může svým zákazníkům v rámci celního řízení poskytnout různé druhy podpory. Ovšem jsme přitom odkázání na úzkou spolupráci se zákazníkem,“ vysvětluje Vinzenz Hingerl, vedoucí celního oddělení společnosti DACHSER. Základní podmínkou pro registraci cel, ve Velké Británii a EU jsou čísla EORI (Economic Operators’ Registration and Identification) a také správná produktová klasifikace přepravovaného zboží. K tomu patří navíc i obchodní dokumenty respektive obchodní faktury vztahující se k celnímu řízení. „To všechno může být dobře připraveno předem,“ vysvětluje Vinzenz Hingerl. „Je také důležité dohodnout se s obchodními partnery na podmínkách Incoterms, které budou v budoucnu aplikovány. To pomůže vyhnout se procesnímu zpoždění. Incoterms definují, kdo bude proclívat a také kdo uhradí náklady za celní řízení a dovozní poplatky.“ Navíc už byly zveřejněny detaily takzvaného UK Trade Tariffu (https://www.gov.uk/government/publications/uk-goods-and-services-schedules-at-the-wto), který vstoupí v platnost v případě tvrdého Brexitu. Tak je možné si celní poplatky předem zkalkulovat. Kontaktní osoby na DACHSER pobočkách nabízejí podporu v oblasti celní tématiky, a to včetně individuálního poradenství, abychom od určeného data X mohli všichni co nejefektivněji reagovat. Zákazníkům s přepravami do a z Velké Británie doporučujeme vstoupit s námi v kontakt. Zásilky z a do Irska jsou v současné době zpravidla přepravovány také přes Velkou Británii. I zde doporučujeme spojit se s kontaktní osobou z DACHSERU.

Síť pro všechny eventuality

Během posledních pár měsíců se DACHSER na odchod Velké Británie z EU intenzivně připravoval. Co se celního řízení týče, zákazníci se mohou spolehnout na expertízu a zdroje z logistické sítě DACHSERU. Zároveň DACHSER investuje do vzdělávání svých zaměstnanců a přizpůsobení své IT infrastruktury. Další opaření určená pro ztlumení potenciálního dopadu tvrdého Brexitu se týkají plánování přeprav a také dodatečných logistických terminálů a skladových prostor.

„Nejisté okolnosti jsou denním chlebem logistiky,“ říká Wolfgang Reinel, a uzavírá: „Brexit je výzva a DACHSER je připravený jí čelit. Velká Británie je a zůstane důležitou součástí evropské sítě DACHSERU. Zaznamenáváme zde konstantní růst a navzdory jistému rozrušení, které by Brexit mohl způsobit, očekáváme, že tento pozitivní vývoj bude pro DACHSER Velká Británie i nadále pokračovat.“

 

Kontakt Lenka Demlova