Skupina DACHSER oznámila nové představenstvo pro budoucnost společnosti

Budoucí tým představenstva v čele s Burkhardem Elingem se ujme funkce 1. ledna 2021; Bernhard Simon a Michael Schilling přejdou v roce 2021 do dozorčí rady.

Bernhard Simon, CEO, a jeho zástupce Michael Schilling, COO Road Logistics, po 31 letech úzké spolupráce na operativních řídicích pozicích ve společnosti DACHSER vstoupí v roce 2021 do dozorčí rady tohoto mezinárodního logistického providera. Bernhard Simon se pak stane předsedou této dozorčí rady. Novým CEO rodinné společnosti DACHSER bude od 1. ledna 2021 Burkhard Eling, který je členem představenstva již od roku 2013 jako CFO.

Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany (od 1.1.2021 COO Road Logistics), Michael Schilling, COO Road Logistics; Burkhard Eling, CFO (od 1.1.2021 CEO); Bernhard Simon, CEO; Edoardo Podestà, COO Air & Sea Logistics; Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development (od 1.1.2021 CDO)
Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany (od 1.1.2021 COO Road Logistics), Michael Schilling, COO Road Logistics; Burkhard Eling, CFO (od 1.1.2021 CEO); Bernhard Simon, CEO; Edoardo Podestà, COO Air & Sea Logistics; Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development (od 1.1.2021 CDO)

„Michael Schilling a já ke konci roku 2020 předáme naši odpovědnost v představenstvu další generaci vedení. Tímto společným krokem, který byl v plánu již dlouhou dobu, dáme nový impuls pro budoucnost společnosti,“ vysvětluje Bernhard Simon, CEO společnosti DACHSER. „I když krize způsobená koronavirem je velkou výzvou pro celý tým managementu, neuvádí v pochybnost naši dlouhodobou strategii. Teď je důležité provést roky plánovanou výměnu generací počínaje vrcholovým managementem společnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že společnost DACHSER dokážeme dobře provést  příštími měsíci. Budeme udržovat naši síť stabilní a dodavatelské řetězce v chodu, abychom nadále poskytovali našim zákazníkům spolehlivé a kvalitní služby.“

Michael Schilling a já ke konci roku 2020 předáme naši odpovědnost v představenstvu další generaci vedení. Tímto společným krokem, který byl v plánu již dlouhou dobu, dáme nový impuls pro budoucnost společnosti.

Bernhard Simon, CEO společnosti DACHSER

Nové oddělení:  „IT & Development“

Rovněž k 1. lednu 2021 převezme Stefan Hohm jako Chief Development Officer (CDO) odpovědnost za nové oddělení „IT & Development“, které se zabývá výzkumem a vývojem, inovačními tématy, IT, kontraktní logistikou a globálními oborovými řešeními. Alexander Tonn vstoupí do představenstva společnosti DACHSER jako COO Road Logistics. Do té doby bude nově obsazena také pozice CFO. Edoardo Podestà bude nadále členem představenstva jako doposud ve funkci COO Air & Sea Logistics.

„Burkhard Eling, Stefan Hohm a Alexander Tonn se po mnoho let osvědčili v odpovědných pozicích ve společnosti a rozhodujícím způsobem spoluutvářeli vývoj společnosti DACHSER v uplynulých letech,“ uvádí dále Bernhard Simon. „Společně s Edoardem Podestou a naším budoucím CFO budou od roku 2021 tvořit tým managementu, který bude dynamicky reagovat na ústřední témata příštího desetiletí – digitalizaci v kombinaci s blízkostí k zákazníkovi, udržitelný rozvoj a nedostatek odborných pracovních sil.“

Burkhard Eling k 1. lednu 2021 převezme pozici CEO (Chief Executive Officer) a mluvčího představenstva. Burkhard Eling (48) je členem představenstva společnosti DACHSER již od roku 2013 jako CFO (Chief Financial Officer). Byl zodpovědný za celosvětovou implementaci systému SAP ve společnosti a utvářel přechod k právní formě SE. Kromě toho řídil celofiremní, strategický inovační program Idea2net. Společně s Michaelem Schillingem a Bernhardem Simonem řídil integraci iberijské logistické společnosti Azkar po její fúzi (dnes DACHSER Iberia).

Stefan Hohm se k 1. lednu 2021 ujme vedení nově vytvořeného oddělení „IT & Development“ jako CDO (Chief Development Officer). Kromě témat výzkumu a vývoje spadají do oblasti kompetencí tohoto zkušeného manažera, který ve společnosti působí již 27 let, další rozvoj IT, kontraktní logistika a globální oborová řešení. Stefan Hohm (47) svou kariéru zahájil v kontraktní logistice společnosti DACHSER, později převzal vedení německých poboček v Erfurtu a v Hofu. Od roku 2016 odpovídá jako Corporate Director za výzkum a vývoj a za oborová řešení společnosti DACHSER.

Pevný základ, na němž lze stavět budoucnost
Pevný základ, na němž lze stavět budoucnost

Alexander Tonn převezme od 1. ledna 2021 pozici COO Road Logistic, a tím odpovědnost za rozvoj obchodních divizí European Logistics a Food Logistics. Alexander Tonn (46) je ve společnosti již více než 20 let. Po prvních úkolech ve vedení, kdy byl zástupcem vedoucího pobočky v Memmingenu, přešel Alexander Tonn v roce 2014 do centrály společnosti DACHSER a odpovídal zde za mezinárodní rozvoj kontraktní logistiky. Od roku 2017 vede také obchodní jednotku European Logistics Germany. V této roli zůstane i po svém jmenování do funkce COO Road Logistics. Managing Directorem divize Food Logistics zůstane Alfred Miller.

Budoucí vedení doplní Edoardo Podestà, který je členem představenstva společnosti DACHSER od října 2019 jako COO Air & Sea Logistics. Edoardo Podestà odpovídá za celosvětové letecké a námořní přepravy a služby železniční přepravy mezi Evropou a Čínou a po personální stránce má rovněž odpovědnost za obchodní jednotku ASL Asia Pacific.

Burkhard Eling, Stefan Hohm a Alexander Tonn se po mnoho let osvědčili v odpovědných pozicích ve společnosti a rozhodujícím způsobem spoluutvářeli vývoj společnosti DACHSER v uplynulých letech.

Bernhard Simon, CEO společnosti DACHSER

Pevný základ, na němž lze stavět budoucnost

Bernhard Simon  je členem představenstva společnosti od roku 1999, od roku 2005 stojí v čele rodinné společnosti jako zástupce akcionářů. Simonovo působení je podstatným způsobem spojeno se silným růstem a internacionalizací společnosti. Pod jeho vedením se DACHSER rozvinul v jednu z nejrenomovanějších logistických společností v Evropě a na světě.

Michael Schilling vstoupil do vedení společnosti DACHSER v roce 2002 a od té doby vybudoval jednu z nejlépe fungujících celoevropských sítí sběrné služby. Tím se stala a i nadále zůstane hybnou silou udržitelného rozvoje v oblasti přeshraničních přeprav a služeb v oblasti kontraktní logistiky. Jednotné procesy, IT systémy a platformy vytvořené pod jeho vedením jsou základem pro vysokou míru kvality a spolehlivosti, jíž se společnost DACHSER na logistickém trhu vyznačuje.

DACHSER celosvětově
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Demlova